Syntax

From MusiCAD

De MusiCAD syntax is een (informele) beschrijving van de manier waarop MusiCAD bestanden opgebouwd zijn.

Algemeen

Ieder muziekje begint met:

melodie "melodienaam";

Commentaar

Alles op een regel na een uitroepteken wordt genegeerd, tenzij de tekst daarna met een speciale code (% of #) is gemarkeerd.

Opmaak

Regels beginnend met: !# bevatten opmaakgegevens in de vorm van <NAAM1>=<WAARDE1>;<NAAM2>=<WAARDE2>;

Regels beginnend met: !% bevatten opmaakgegevens uit eerdere versies.

Objecten

Noten (en andere objecten) worden steeds afgesloten met een puntkomma.

Duur

Noteren als breuk: 1/8; 3/16; enz of 0 voor duur=0

Als deeltal kunnen optreden:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 64, 128

Toonhoogte

Noteren als nootletter eventueel gevolgd door b voor mol dan wel # voor een kruis en een octaafnummer of R voor rust.

A#3 Noot Ais in 3e oktaaf
+# verschuiving van de noot naar rechts. (vanaf 2.03) (laat noot effectief meer ruimte innemen)
+#+# tweede getal is stokverlenging
R voor rust.
R+# Bijv R+2 rust met twee nootbreedtes extra wit in 2.00 t/m 2.02 was eerste cijfer verschuiving omhoog/omlaag
R+#+# Bijv 1/4 R+0+3; voor een kwartrust drie posities naar boven geschoven.

Nadere specificatie van een noot (duur niet 0)

~ praller
c lange praller (MusiCAD2: 0xF7)
r triller
z schleifer
^ fermate
p non-legato
s staccatissimo (ook expansierust tgv "multirust" in partituur)

Weergavespecificatie

$ enharmonische verwisseling (noten), maak text/maatstreep/sleutel onzichtbaar (duur=0)
$$ alternatieve enharmonische verwisseling
& volgnoot aan stok van voorganger
{ voorslagnoot
' maak clusternoten los
} zet noten in cluster
u forceer stok omhoog
d forceer stok omlaag
( begin overbinding
) eind overbinding
a waarschuwingsverhoging/verlaging (MusiCAD2: 0xCE)
? verborgen (oa bij "grijze noten")
%( boog bovenlangs
%) boog onderlangs
%H versiering bij bolletje
%S versiering bij stok
%O versiering buiten de balk
%b halve mol (kwarttoonverlaging)
%# half kruis (kwarttoonverhoging)
%L forceer legatoboog ipv overbinding
%B breek waardestreep vanaf hier
Roffels / tremolo
e1 enkele roffel
e2 dubbele roffel
e3 driedubbele roffel

Weergave van nootbolletje

iQ flageolet open
iZ flageolet open
is stichnoot
iD drums
i/ akkoordslag
i* cymbal crash (drums)
iO hihat open (drums)

Overige (instrument specifieke tekens)

oo opstreek
on afstreek
ok dynamisch accent <
og dynamisch accent >
oa marcato-teken
oq tenuto-streepje
ox schleifer met streep erdoor
v# vingerzettingstekens (# kan zijn 0-9,a-Z)

Nadere specificatie van niet-noten (duur=0)

Sleutels

= Sleutel/Toonsoort/Maatsoort
=v vioolsleutel (G)
=b bassleutel (F)
=n tenorsleutel (C)
=t tenorsleutel (G)
=a altsleutel (C)
=s sopraansleutel (C)
=m mezzosopraansleutel (C)
=r baritonsleutel (F)
=i baritonsleutel (C)
=f franse vioolsleutel (G)
=e blanko (geen sleutel)
=+ 8va
=- 8va-basso
=. loco
=_ 15ma-bassa
=* 15ma

Toonsoort

=Bb Toonsoort Bes-groot
=F#m Toonsoort Fis-klein

Maatsoort

=3/4 maatsoort driekwart
=2+3/8 samengestelde 5/8 genoteerd als 2+3/8
=2+3+2)/16 samengestelde 7/16 genoteerd als 7/16
=04/4 4 kwartsmaat (common meter) genoteerd met C
=002/2 alla-breve, gesneden maat: doorgestreepte C

Tekstsoorten

Tekst kan verschoven worden waarbij dit na de 0 zichtbaar is: 0-3+4 +"Tekstje"

-3 3 posities naar links
+4 4 posities naar boven

Tekst kan vergroot/verkleind worden, zichtbaar als 0 +<3>"Tekstje"

+ liedtekst 1
- liedtekst 2
T liedtekst 3
L liedtekst 4
` infotekst 1
i infotekst 2
P infotekst 3
# maattekst
, dynamiek
_ akkoorden
t tempowisseling (MusiCAD2: ë 0xEB)
M MIDI-event (MusiCAD2:û 0xFB)
K kleurwissel
Q symbolen (bijv uit MusiCAD-font)
r cijfer bij multirust (MusiCAD2: ö 0xF6)
J sectie
^ tekstblok
*1 voorwaardelijk spelen 1e keer
*2 idem tweede keer (3 en 4 idem)
%## witruimte ## eenheden
/ nieuwe regel
// nieuwe pagina
| vette maatstreep
l harde maatstreep
I voorwaardelijke regel/pagina overgang (in combinatie met
: herhalingspunten bij maatstreep Bijvoorbeeld: 0-1 l; voor maatstreep waarna de maatnummers met 1 verlaagd worden

Bijzondere tekens

Bijvoorbeeld:

0-3+2 @S4;

voor het 4e Segno-teken drie posities naar links en twee omhoog verschoven.

@A Arpeggio
@< Crescendo (oud)
@> Decrescendo (oud)
@P Pedaal
@X Eind-pedaal
@K Komma
@O# Coda (een eventueel cijfer # geeft aan welke Segno DS en Coda bij elkaar horen)
@S# Segno (een eventueel cijfer # geeft aan welke Segno DS en Coda bij elkaar horen)
@B# Paragraaf-teken
@C# al Coda (een eventueel cijfer # geeft aan welke Segno DS en Coda bij elkaar horen)
@D# Da-capo (een eventueel cijfer # geeft aan welke Segno DS en Coda bij elkaar horen)
@G# Dal-Segno (een eventueel cijfer # geeft aan welke Segno DS en Coda bij elkaar horen)
@c# Da-capo al Fine (een eventueel cijfer # geeft aan welke Segno DS en Coda bij elkaar horen)
@s# Dal-Segno al Fine (een eventueel cijfer # geeft aan welke Segno DS en Coda bij elkaar horen)
@F# Fine (een eventueel cijfer # geeft aan welke Segno DS en Coda bij elkaar horen)
@I Intro
@Z Maatherhaling
@z Fraseherhaling

Uit twee delen bestaande tekens

0+5-2 [>0 begin decrescendo nummer 0, 5 eenheden naar rechts verschoven en 2 naar beneden.
[<1 begin crescendo nummer 1 (nummers zijn noodzakelijk voor overlapping)
]<1 eind crescendo nummer 1
> decrescendo
_ lijn (underscore)
vette lijn
p stippellijn
( legatoboog onderlangs
) legatoboog bovenlangs
[ haaklijn onderlangs
] haaklijn bovenlangs
~ Glissando