Toonhoogte

From MusiCAD

Toonhoogte van een noot wordt in tekstvorm aangegeven met de nootnaam plus een cijfer voor het octaaf. Een verhoging wordt aangegeven door het teken # en een verlaging door b. Met A#4 wordt dus een ais in het vierde octaaf bedoeld. Bij bewaren van muziek worden noten in deze vorm opgeslagen.