Versieringen

From MusiCAD

Versieringen in muziek kunnen op verschillende manieren genoteerd worden. Invoeren gaat met het trillermenu onder de knop mordent of met <shift-F7>.

Hoe de versieringen uitgevoerd zouden moeten worden is nogal afhankelijk van de muziekstijl en/of periode waarin de muziek geschreven is. Soms legt de componist ook expliciet vast hoe deze gespeeld dienen te worden. Je kunt onderscheid maken tussen uitgeschreven versieringen in de vorm van voorslagen, en verkorte notatie in de vorm van allerlei symbolen bij de noot zoals (prall)triller, mordent, schleifer, dubbelslag enz.

abbreviatura-trillers

Versieringstekens worden doorgaans boven de noot genoteerd. Het kan nodig zijn om het versieringsteken op een niet-standaard plaats neer te zetten:

positie van versieringen

Situatie (1) en (4) zijn de standaardweergave voor prall-triller tekens.

Het contextmenu laat bij versieringen een drietal extra mogelijkheden zien om het versieringsteken

  • bij de stok; (5)
  • bij het nootbolletje; (2)
  • buiten de balk (3 en 6)

te forceren (en andersom).

Onder [Opties|Muziekweergave] kun je de weergave van versieringen instellen. Grootte enz. van versieringstekens kun je onder [Opties|Vormgeving] opgeven.

Iedere noot kan zowel een vingerzettingsteken, een versieringsteken, als twee articulatietekens (duur en sterkte) meekrijgen.

Gebruik het trillermenu voor het invoeren van versieringen e.d.

Zie ook