Muziekweergave

From MusiCAD

De muziekweergave - hoe je muziek ten gehore gebracht moet worden - kun je op allerlei manieren beïnvloeden.

muziekweergave

[Aantal herhalingen] Het aantal keren dat alles afgespeeld moet worden; 0 om alle inwendige herhalingen te negeren.
[Begintempo] Het begintempo kun je hier invullen (zie vooral ook de mixer )
[Da-Capo hoorbaar] Laat da-capo-constructies ook horen bij afspelen.
[Legato hoorbaar] Als legato hoorbaar aangevinkt is worden alle noten in principe korter gespeeld dan hun genoteerde duur, en alleen overgebonden noten met de volledige duur.
[Versieringen hoorbaar] Of en hoe versieringen, te horen zullen zijn regel je hier
[Anticiperend] De duur van voorslagen kan van de vorige noot (anticiperend) of van de daarop volgende noot afgaan (abstraherend)
[Chromatisch] zonder chromatisch aan te vinken worden versieringen in de toonladder (diatonisch) gespeeld
[Langzaam] Versieringen kunnen met een vaste duur (zie hieronder), langzaam (waarbij de hoofdnoot zijn waarde grotendeels verliest aan de versiernoten) of juist snel gespeeld worden waarbij een groot deel van de nootduur intact blijft.
[Vaste duur] Alle versieringsnoten kunnen een gelijke duur krijgen; opgegeven versieringen op korte noten wordt dan wel onhoorbaar...
[Barok] Speel versieringen zoals gebruikelijk in de barok
[Stichnoten hoorbaar] Eventueel aanwezige stichnoten/cuenotes blijven onhoorbaar tenzij stichnoten hoorbaar is aangevinkt.
[Dynamiek hoorbaar] In de muziek opgegeven dynamische tekens hebben een hoorbaar gevolg als dynamiek hoorbaar aangevinkt is.
[Multirust hoorbaar] In (orkest)partijen waar veel lange multirusten in voor komen kan het nuttig zijn om de veelmatige rusten niet ten gehore te brengen tijdens afspelen. Normaal gesproken moeten multirusten natuurlijk wel hoorbaar zijn...
[Fermate Duur] Fermate-tekens zorgen voor vertraging ter plaatse van de noot met fermate teken; je kunt de mate van vertragen (in procenten, 100% betekent normale duur, geen vertraging, 200% noot duurt twee keer zo lang, 50% half zo lang)
[Tempowisselingen hoorbaar] Tempowisselingen zijn normaliter effectief, maar het kan voorkomen dat tempowisselingen bij afspelen van gedeeltes van een melodie onbedoelde gevolgen hebben. In dat geval kun je de tempowisselingen deactiveren.
[MIDI-events hoorbaar] Expliciet ingevoerde MIDI-events kunnen in sommige gevallen als hinderlijk ervaren worden: ze kunnen in dat geval buiten werking gezet worden.
[Swing] Swing-timing zorgt voor jazzy/swingende weergave van de muziek.
[Intro-tellen] Met intro-tellen geef je op hoeveel metronoom tikken er vooraf moeten worden gegeven bij afspelen.

Basisvolume: Het basisvolume geldt aan het begin van iedere partij, zonder dat er een dynamiekteken voor nodig is.

Als partijkenmerk maataccenten voor een partij aangevinkt is dan krijgt iedere eerste tel van de maat een accent zoals opgegeven bij eerste noot in maat. Soortgelijk krijgt iedere eerste noot van een cluster een extra accentje. (de eerste tel van de maat krijgt zodoende dubbel accentuering)

Als dynamiek hoorbaar afgevinkt is, kun je vastleggen hoe hard pianissimo pp fortissimo ff enz. ten opzichte van elkaar moeten zijn. (alles geschaald tussen 0 en 127 met daarbij 0=stil, 127=zo hard mogelijk).

Met sfz, rfz, >, marcato- en tenuto-tekens kun je handmatig accenten hoorbaar maken. Hoe hard die moeten zijn kun je hier opgeven.

Een met een marcato-teken genoteerde noot (+40) in een stuk waarbij p staat genoteerd zal bij de hier getoonde instelling gespeeld worden als 120 (80+40) ofwel ff Als er al fortissimo gespeeld wordt, dan is het grootste effect +7; alles boven de 127 zal afgekapt worden (harder dan zo hard mogelijk kan nou eenmaal niet).

Voor dynamische accenten als marcato en tenuto kun je hier een relatief volume opgeven. Ook de interpretatie van crescendi en decrescendi kun je hier instellen.

Zie ook