Crescendo

From MusiCAD

Crescendo, Italiaans voor 'harder worden' wordt of aangegeven met de letterlijke tekst crescendo (vet, cursief letter met schreef zoals 'Times Roman') of door een < - teken. De grootte en positie van crescendo, decrescendo/diminuendo tekens kun je precies bepalen door de aangrijpingspunten naar de gewenste plek te schuiven. Je voert deze tekens in met het lijnenmenu.

Als geen blok was geselecteerd wordt het teken onder de maat gezet. Als een blok geselecteerd stond dan komt het teken onder het geselecteerde blok.

crescendo

De openingswijdte kun je aanpassen met met <ctrl+> resp.<ctrl -> als de cursor op het aangrijpingspunt niet bij de punt staat (6 en 7)

De dikte van de strepen kun je aan de punt instellen met eveneens <ctrl+> resp. <ctrl -> (is gebeurd bij 5 en 8)

Bij afspelen zijn crescendi en decrescendi hoorbaar mits dynamiek hoorbaar is en in muziekweergave bij cresc. en decresc. een zinnige volumeverandering is opgegeven.

Zie ook