Italiaanse muziekterm

From MusiCAD
(Redirected from Italiaanse muziektermen)

In traditionele muzieknotatie wordt veel gebruik gemaakt van Italiaanse muziektermen. Dit soort termen geef je bij voorkeur op met de tekstsoort muzikale aanwijzingen.

  • tempo-georiënteerde aanwijzingen zoals adagio komen doorgaans boven de balk (<h> muzikale aanwijzingen 1)
  • dynamiek-georiënteerde aanwijzingen zoals crescendo komen doorgaans onder de balk (<i> muzikale aanwijzingen 2)
term betekenis
Abbreviatura Afkortingen
A cappella Zonder instrumentale begeleiding
Accaciatura korte voorslag
Accellerando In tempo versnellen
Adagio Langzaam en rustig met expressie
Ad lib / ad libitum 'naar believen'
Agile Vlug, beweeglijk
Agitato Onrustig
Al Fine Ga naar einde.
Allegretto Enigszins vlug en levendig. Lichter dan allegro
Allegro Snel en levendig
Allegro agitato Snel en onrustig
Allegro con brio Snel en opgewekt
Allegro con fuoco Snel en vurig
Allegro con spirito Snel en geestdriftig
Allegro moderato Matig snel
All ottava Speel een octaaf hoger dan geschreven
Andante Rustig
Andantino Andante-achtig (kan zowel wat sneller als langzamer)
Animato Levendig
Arco Met de strijkstok gespeeld
Animando Levendiger wordend
Apoggiatura lange voorslagen
A tempo Het voorgaande (of oorspronkelijke) tempo hervatten
Assai Aanmerkelijk
Attacca Begin meteen
Ballabile Dansbaar
Basso continuo Begeleiding met bas/clavecimbel op basis van akkoorden
Bel canto Italiaanse opera 18/19e eeuw
Bisbigliando twee snaren naast elkaar die dezelfde toon spelen.
Bruscamente Bruusk
Calando Afnemend
Coda Slotstuk, einde
Cambiare Wisselen (van instrument)
Cantando Gezongen
Cantabile alsof gezongen wordt
Capriccio Grillige passage
Chiuso Gesloten (hoorn)
Contra Tegen
Col legno Gebruik de strijkstok ondersteboven 'met het hout'
Coperti Bedekt (met een doek)
Crescendo Geleidelijk sterk worden
Da Capo Vanaf het begin
Decrescendo Geleidelijk zachter worden
Diminuendo Geleidelijk zachter worden
Dolce Lieflijk, zacht
Dal segno Vanaf het verwijzingsteken
Entrata Inleiding
Fine Einde
Forte Hard/Luid/sterk
Fortissimo Zeer hard/luid/sterk
Forzando Met sterk accent
Forzatissimo Met zeer sterk accent
Furioso Vurig, heftig, woedend
Grave Ernstig
Glissando Glijdend
Imitando Imiterend
Interludium Tussenstuk
Intermezzo Tussenstuk
Legato Gebonden spelen
Lento Langzaam, slepend
Martellato Hamerend gespeeld
Marcia In marstempo. Ook wel 'a la Marcia'
Meno Minder
Moderato Gematigd tempo
Molto Meer
Mosso Levendig
Parlando Gesproken
Passione Hartstocht
Piu Meer
Poco Een beetje, weinig
Portato Gedragen, breed, maar niet gebonden spelen
Pianissimo Zeer zacht
Pizzicato / Pizz. Getokkeld (in plaats van gestreken)
Prelude Voorspel
Prima vista Van blad af lezen (op het eerste zicht)
Prima volta Eerste keer (onder het 1-tje)
Rallentando Langzamer wordend
Rapido Snel
Religioso Godsdienstig, plechtig
Rinforzando Benadrukking van een groep tonen
Ritardando Vertragend
Ritenuto Snel terughouden, vertraagd
Rubato Vrij in tempo
Scordatura Met andere stemming van snaren
Secunda volta Tweede keer (onder het tweetje)
Senza tempo Zonder tempo
Senza replica Zonder herhaling
Sforzando Benadrukking van 1 toon of akkoord
Sforzato-piano Versterkt en daarna direct weer zacht
Spiccato met stuiterende strijkstok - iedere noot afzonderlijk
Staccato Korter dan genoteerd
Staccatissimo Zo kort mogelijk
Stringendo Sneller wordend
Tacet Stilte (geen akkoorden)
Toccata Muziekstuk in vrije vorm
Tremolo Snel herhaald harder/zachter in volume
Tutti Allen
Unisono Eenstemmig
Veloce Snel
Vivace Levendig, opgewekt