Coda-teken

From MusiCAD

Het coda-teken ziet eruit als: coda-teken. Coda is Italiaans voor 'staart', en geeft het begin van de te spelen slotmaten aan.

coda-gebruik

In muziektermen is er bij een coda meestal sprake van het slot-deel van een da-capo of dal segno constructie. Als er een codateken wordt vermeld dan hoort alles wat daarna staat als slot gespeeld te worden. Een coda-teken verwijst altijd naar een passage verderop, in tegenstelling tot een segno-teken dat altijd terug verwijst.

Met de aanduiding al coda of een kleiner coda teken geef je aan dat de tweede keer vooruit gesprongen moet worden naar het coda.

Coda-tekens voeg je in met het herhalingenmenu coda van de knoppenbalk of direct met sneltoets <alt-O>.

In ingewikkelder muzieknotatie (zoals medley's) is er soms behoefte aan meer dan één coda. MusiCAD heeft daarvoor een alternatief-coda teken beschikbaar: vierkantcoda

Behalve met de hierboven gebruikte notatie voor een coda als slot van een muziekstuk wordt dit ook wel anders aangegeven. De volgorde ABAC wordt hier aangegeven door 'al-coda', 'da capo', 'coda':

Coda-alternative.png

Vlak voor het te spelen slot staat in een blanco maat de tekst CODA, met daarna de te spelen noten. Zo'n blanco maat maak je met het maatstreepmenu.


In muziek voor harp wordt een klein coda-teken gebruikt om dempen van snaren aan te geven.

Zie ook