Herhalingenmenu

From MusiCAD

herhalingenmenu5.jpg

De meeste van de tekens in het herhalingenmenu van de notatiebalk (te kiezen met coda of <Shift-F6>) hebben behalve een zichtbaar effect ook een hoorbaar effect. Het zetten van een maatherhalingsteken (luiheidsnoten) zal bijv. bij afspelen ook tot gevolg hebben dat de voorgaande maat 2 keer wordt gespeeld. Ook '[[dacapo|da Capo]' constructies worden - mits op een voor MusiCAD begrijpelijke manier ingevoerd - hoorbaar gemaakt bij afspelen. ([Opties|Muziek en MIDI|Da Capo-hoorbaar] moet wel aan staan. Het is in partituren nodig om in alle partijen D.C., D.S., Segno, Paragraph, Coda en Fine tekens op de juiste plek te zetten om het afspelen goed te laten verlopen. In partituurweergave worden de tekens alleen in de hoofdmelodie afgedrukt. Bij uittrekken van partijen (in [Partijoverzicht] is het veld partituur uitgevinkt) zijn dit soort tekens altijd zichtbaar.

<alt-1> Selectief herhalingsteken boven balk: prima volta, eerste keer, speel onder het 'eentje' te gebruiken in combinatie met herhalingspunten bij harde maatstrepen. Beide tekens moeten als eerste object in een maat staan! Om de bijbehorende lijn langer te maken kun je een lijn uit het lijnen-menu gebruiken. De ingewikkelder herhalingsconstructies zoals 1,3 met 2,4 hebben twee maatstrepen met herhalingspunten nodig!
<alt-2> Selectief herhalingsteken boven balk: secunda volta, tweede keer (reprise) als onder het 'tweetje',
<alt-3> Selectief herhalingsteken boven balk: derde keer als onder het 'drietje',
<alt-4> Selectief herhalingsteken boven balk: vierde keer als onder het 'viertje',
<shift-s> Segno-teken segno.gifboven balk; staat onmiddellijk na eerste noot in de maat. Te gebruiken met Dal Segno
<$> Paragraafteken herhalingenmenu.jpgboven balk; alternatief voor segno, staat onmiddellijk na eerste noot in de maat.
<shift-o> Coda-teken coda.gif boven balk; wordt niet gebruikt anders dan voor verduidelijking.
<alt-s> Dal Segno D.S.. teken boven balk; staat onmiddellijk na laatste noot in de maat..
<alt-d> Da Capo D.C. teken boven balk; staat onmiddellijk na laatste noot in de maat..
<alt-f> Fine teken boven balk; speel coda hierna (als aanwezig)
<ctrl-alt-F5> Fraseherhalingsteken herhalingenmenu1.jpg
<%> Maatherhaling-teken herhalingenmenu2.jpg in balk.
Intro: Begin bij afspelen bij de pijl. herhalingenmenu3.jpg

Om een melodiegedeelte aan te geven worden vaak letters of cijfers gebruikt met een cirkel of vierkant er omheen.

<ctrl-alt-shift-A> Partituurmarkering: noteer letter of cijfer in vierkant boven de balk (lettertype infotext 3). Alle letters en cijfers kunnen op deze wijze gebruikt worden. Om snel vanaf een melodiegedeelte aangegeven door een letter te kunnen afspelen gebruik je dezelfde toetscombinatie in het hoofdscherm.
<ctrl-alt-shift-1> Noteer cijfer in vierkant boven de balk.

Om het hele muziekstuk een aantal keren te herhalen zie [Opties|Muziek en MIDI|Aantal Herhalingen]

In MusiCAD worden de herhalingen met Da Capo/Dal Segno/Fine standaard al sinds versie 1 boven de balk genoteerd. Als je ze toch liever onder de balk wil hebben pas je de verticale positie aan in [Vormgeving|Fine].

Zie ook

HerhalingenmenuTrillermenuDynamiekmenuLijnenmenuMaatstreepmenuNootkenmerkenmenuRustenmenuVoorslagenmenuVoortekenmenuGereedschappenmenuKnoppenbalk-notatieknoppen.jpg
Over deze afbeelding