Tekstopmaak

From MusiCAD

Tekstopmaak

Je kunt hier de tekstopmaak zoals die in de melodie gebruikt wordt naar believen regelen.

De tekstsoorten die ook daadwerkelijk gebruikt zijn worden met een hartje gemarkeerd op de knop waarmee je de tekstkenmerken kunt aanpassen.

Bij iedere tekstsoort staan een aantal tekstkenmerken. Achtereenvolgens tekstgrootte, horizontale en verticale verschuiving, en het gebruikte lettertype.

Tekstsoorten kunnen 'uitgeschakeld' worden door het 'vinkje' weg te halen bij de tekstsoort; waarna de beschrijving grijs gemaakt wordt.

Liedtekst, aanwijzingen, en akkoordsymbolen worden in principe zo uitgelijnd dat teksten van dezelfde tekstsoort niet overlappen (zie [Opmaak|wit na tekst]).

Liedtekst1 Kenmerken van liedtekst-1, bedoeld voor eerste couplet of refrein
Liedtekst2 Kenmerken van liedtekst-2, bedoeld voor tweede couplet
Liedtekst3 Kenmerken van liedtekst-3, bedoeld voor derde couplet
Liedtekst4 Kenmerken van liedtekst-4, bedoeld voor vierde couplet (als meer dan 4 coupletten nodig zijn kunnen bijvoorbeeld ook muzikale aanwijzingen als liedtekst gebruikt worden, mits de positie en andere tekstkenmerken aangepast worden).
Muzikale aanwijzingen 1 Aanduidingen bij muziek zoals con brio in principe boven de balk
Muzikale aanwijzingen 2 aanwijzingen onder de balk.
Muzikale aanwijzingen 3 Partituurmarkeringen zoals [A].
Muzikale aanwijzingen 4 instrumentspecifieke aanduidingen als pizzicato.
TekstInBalk Tekst die doorgaans balkhoog in de muziek moet komen te staan. In tegenstelling tot 'gewone' tekst heeft dit soort tekst breedte; opvolgende noten houden rekening met de voorgaande tekst.
Dynamiek Tekst voor weergeven van dynamische tekens zoals ff en crescendo
Akkoordsymbolen akkoordsymbolen zoals C7 en Am
Akkoorddiagrammen akkoorddiagrammen in de vorm van diagrammen: tekstopmaak.jpg
PartijTitel Kenmerken van partijoverzicht bij de eerste balk in een partituur
VolgpartijTitel Kenmerken van partijtitel bij volgende balk(en) in een partituur. Hier wordt (indien tekstgrootte niet 0 is) de afkorting van de partijtitel voor gebruikt. Zie partijoverzicht.
SectieKopLinks Kenmerken van links-uitgelijnde tekst van sectie-titel (tekst tussen twee delen/secties)
SectieKopCenter Kenmerken van gecentreerde tekst van sectie-titel (tekst tussen twee delen/secties)
SectieKopRechts Kenmerken van rechts-uitgelijnde tekst van sectie-titel (tekst tussen twee delen/secties)
CoupletTekst Kenmerken van ingebedde tekst.
CoupletAkkoordSymbolen Kenmerken van de in ingebedde tekst opgenomen akkoordsymbolen.

Zie ook

[Titels] • [Kop+Voet] • [Tekst] • [Vorm] • [Omschr.] • [Aantek.]