Sjabloon-sneltoetsen

From MusiCAD

Er zijn een groot aantal sneltoetsen actief in het hoofdscherm waar een sjabloon aan gekoppeld kan worden of reeds gekoppeld is.

Aanpassen

Aan de knoppenbalk-knoppen hieronder is een vaste toetscombinatie toegewezen.

Op deze manier kun je een opmaaksjabloon toepassen met behulp van een knop.

Met rechtsklikken op zo'n knop krijg je de sjablonenlijst (van sjablonen ) te zien met het huidige sjabloon daarin voorgeselecteerd.

gebruikerknoppen <Ctrl-Shift-1> t/m <Ctrl-Shift-8>.
schaalknoppen <Ctrl+> / <Ctrl–>
verplaatsknoppen <Ctrl-Home>, <Ctrl-End>, <Ctrl-PageDown>, <Ctrl-PageUp>
positieknoppen <CtrlPijltje omhoog>, <CtrlPijltje omlaag>, <CtrlPijltje naar links>, <CtrlPijltje naar rechts>
verschuifknoppen <AltPijltje naar links>, <AltPijltje naar rechts>, <AltPijltje omhoog>, <AltPijltje omlaag>

Sjabloonbestanden worden bewaard in eerste schrijfbare map op het zoekpad, doorgaans de sjabloonmap.

Overzicht

Onder [Snel1] respectievelijk [Snel2] zie de toegewezen sneltoetsen voore het hoofdscherm.

Hoofdscherm-sneltoetsen 1

Hoofdscherm-sneltoetsen 2

Met het knopje achter iedere sneltoetsnaam kun je een sjabloonbestand kiezen.

Rechtsklikken op de knop laat de inhoud van het bewerkbare sjabloonbestand zien.

Aan iedere hoofdscherm-toetscombinatie zoals in de plaatjes hierboven, kun je een sjabloon toekennen met het knopje achter de sjabloonbestandsnaam. Voor <Ctrl-Shift-F2> krijg je te zien:

opmaaksjabloon-map

De inhoud van zo'n sjabloon kun je zien en bewerken met rechtsklikken op hetzelfde knopje:

opmaaksjabloon-bewerken

Hieronder volgt een lijst met huidige sjabloontoewijzingen.

Sneltoets Knop Sjabloonbestand Omschrijving
<alt-1>
<alt-2>
<alt-3>
<alt-4> mc-4bars Opmaak in 4 maten/regel
<alt-5>
<alt-6>
<alt-7> mc-stdhdr Standaard kopopmaak
<alt-8> mc-8bars Opmaak in 8 maten/regel
<alt-9>
<alt-0> mc-size100 Standaard groottes
<alt Pijltje omhoog> move-up mc-linedistminus regelafstand kleiner
<alt Pijltje omlaag> move-down mc-linedistplus regelafstand groter
<alt Pijltje naar links> move-left mc-notedistminus noten dichter bij elkaar
<alt Pijltje naar rechts> move-right mc-notedistplus noten verder uit elkaar
<ctrl +> size-plus mc-sizeplus Alles 5% groter
<ctrl -> size-minus mc-sizemin Alles 5% kleiner
<ctrl *> mc-textsizeplus Tekst 5% groter
<ctrl /> mc-textsizeminus Tekst 5% kleiner
<ctrl .>
<ctrl Enter>
<ctrl Pijltje omhoog> cursor-up mc-transpose+1 transponeer halve toon omhoog
<ctrl Pijltje omlaag> cursor-down mc-transpose-1 transponeer halve toon omlaag
<ctrl Pijltje naar links> cursor-left mc-tempominus zet tempo 5% lager
<ctrl Pijltje naar rechts> cursor-right mc-tempoplus zet tempo 5% hoger
<ctrl-PageUp> cursor-top mc-partprev partijuittreksel van vorige partij
<ctrl-PageDown> cursor-bottom mc-partnext partijuittreksel van volgende partij
<ctrl-Home> cursor-begin mc-fileprev open vorige bestand
<ctrl-End> cursor-end mc-filenext open volgende bestand
<ctrl-Insert>
<ctrl-Delete>
<ctrl-shift-F1> user1 mc-hidelyrics Liedtekst verbergen/zichtbaar maken
<ctrl-shift-F2> user2
<ctrl-shift-F3> user3 mc-hidechords Akkoordsymbolen verbergen/zichtbaar maken
<ctrl-shift-F4> user4
<ctrl-shift-F5> user5 mc-textabove Akkoordsymbolen onder de balk
<ctrl-shift-F6> user6 mc-textabove tekstsymbolen onder de balk
<ctrl-shift-F7> user7
<ctrl-shift-F8> user8
<ctrl-shift-F9>
<ctrl-shift-F10>
<ctrl-shift-F11>
<ctrl-shift-F12>
<ctrl-shift-A> mc-hideannotations Aantekeningen verbergen/zichtbaar maken
<ctrl-shift-B> mc-saveabc bewaar als abc-bestand
<ctrl-shift-C> mc-hidechords verberg akkoordsymbolen
<ctrl-shift-D>
<ctrl-shift-E>
<ctrl-shift-F> mc-screen Opmaak tbv schermweergave (fullscreen)
<ctrl-shift-G>
<ctrl-shift-H>
<ctrl-shift-I>
<ctrl-shift-J> mc-fontjazz Gebruik MusiCAD Jazzy-font voor muziekopmaak
<ctrl-shift-K> mc-small Klein: opmaak met veel balken per pagina
<ctrl-shift-L> mc-hidelyrics Liedtekst in de melodie verbergen/zichtbaar maken
<ctrl-shift-M> mc-savemidi bewaar als midi-bestand
<ctrl-shift-N> mc-hidenotes Noten verbergen/zichtbaar maken
<ctrl-shift-O> mc-textbelow Liedtekst onder de balk
<ctrl-shift-P>
<ctrl-shift-Q>
<ctrl-shift-R> mc-fontrock Gebruik MusiCAD Rock-font voor muziekopmaak
<ctrl-shift-S>
<ctrl-shift-T> mc-tablet tabletweergave
<ctrl-shift-U>
<ctrl-shift-V>
<ctrl-shift-W>
<ctrl-shift-X>
<ctrl-shift-Y>
<ctrl-shift-Z> mc-paper papierweergave
<ctrl-alt-+> mc-sizeplus1 Alles 1% groter
<ctrl-alt--> mc-sizeminus1 Alles 1 % kleiner
<ctrl-alt-*>
<ctrl-alt-/>
<ctrl-alt-.>
<ctrl-alt-Enter>

Zie ook