Bestanden

From MusiCAD

musicad-voorkeuren-bestanden.jpg

Reservekopie-interval
Interval in minuten tussen het maken van automatische reservekopieën. tijdens bewerken De automatische reservekopie komt meestal in de map "Mijn Documenten" (tenzij die map binnen Windows een andere naam/plek heeft gekregen). Ook in het instellingen bestand kun je de plaats expliciet opgeven.
Aantal Kopieën
Aantal reservekopieën die MusiCAD moet bijhouden van iedere melodie. Opeenvolgende reservekopieën worden achtereenvolgens bewaard als muziekje.mc, muziekje.~mc0, muziekje.~mc1, muziekje.~mc2 enz. Steeds wordt indien nodig het oudste muziekje overschreven.
Globale herstelpunten
Bij globale wijzigingen (zoals transponeren, bewerken en sjablonen) kun je een aantal eerdere situaties weer herstellen.
Laatste melodie
Als dit aangevinkt staat, dan zal MusiCAD de laatst bewerkte melodie bij opnieuw starten meteen weer openen.
Aantal vorige melodieën
Aantal eerder bewerkte bestanden+speellijsten dat MusiCAD in het bestand-menu laat zien (max 20)
Aantal speellijsten
Aantal eerder gebruikte speellijsten dat MusiCAD in het bestand-menu laat zien.


Opmaak lezen
Normaliter wordt een opgevraagd muziekje met de daarin aanwezige opmaak getoond. In die gevallen waarin dit resulteert in onleesbare opmaak of fouten kun je het gebruik van lezen van bestandopmaak uitzetten (standaard aan).
Opmaak bewaren
Meestal wil je dat de opmaak zoals die hebt ook in de muziek bewaard zal worden. Korte muziekjes die bewaard zijn zonder opmaak zijn meestal een stukje kleiner. Bij inlezen van zo'n opmaak-loos muziekje wordt de standaard opmaak toegepast. (standaard aan).
Volledige opmaak
Als opmaak wordt bewaard in een MusiCAD muziekbestand, dan worden alleen die opmaakgegevens bewaard die anders zijn dan de standaardopmaak tenzij volledige opmaak is afgevinkt (standaard uit).
Voorkom slaapmodus
Met aanvinken van [Voorkom Slaapmodus] blijft MusiCAD wat de hardware betreft 'actief'; de PC-zal niet 'in slaap' vallen of het scherm uitzetten.Sneltoetsen
Hier kun je het bestand kiezen dat de te gebruiken sneltoetsen vastlegt
MIDI-klaviertoetsen
Ten behoeve van inspelen met behulp van het toetsenbord kun je hier vastleggen welke toetsen welke noot produceren. Kies hier het gewenste MIDI-klavierbestand.
MIDI-instrumenten
Toekenning van instrumenten aan MIDI-programmanummers gebeurt met gebruik van het bestand dat hier vermeld staat.
Akkoorddiagrammen: Hier staat het bestand vermeld waarin de grepentabellen voor akkoorddiagrammen zijn genoteerd.
Gereedschappen
Geef hier de gereedschappenlijst voor snelle toegang tot veelgebruikte sjablonen. Oproepbaar met <F9>
Speellijst
De speellijst, een voorkeuzelijst met af te spelen/te bewerken muziek, kun je hier opgegeven of veranderen. Opvragen van een speellijst verandert de hier gegeven instelling
MusiCAD opmaaksjabloon
Een hier opgegeven opmaaksjabloon wordt toegepast na de standaard opmaak, en kan deze dus aanvullen/wijzigen.
ABC opmaaksjabloon
Het hier opgegeven opmaaksjabloon wordt toegepast na de standaard opmaak bij importeren van abc-bestanden.
MIDI opmaaksjabloon
Het hier opgegeven opmaaksjabloon wordt toegepast na de standaard opmaak bij importeren van MIDI-bestanden
Text opmaaksjabloon
Het hier opgegeven opmaaksjabloon wordt toegepast bij importeren van tekstbestanden
XML opmaaksjabloon
Het hier opgegeven opmaaksjabloon wordt toegepast bij importeren van musicxml-bestanden

Zie ook