Grepentabel

From MusiCAD

MusiCAD kan automatisch uit de combinatie akkoordsymbool en instrumentcode akkoordgrepen bij de muziek zetten.

De gebruikte instrumentcodes zoals die in partijgegevens onder [Akkoorddiagrammen] vermeld kunnen worden zijn:

code instrument stemming
uke ukelele g-c-e-a
mandolin mandoline / octaafmandola g-d-a-e
git gitaar (zonder barré) e-a-d-g-b-e
guitar gitaar (uitgebreid) e-a-d-g-b-e
banjo tenorbanjo c-g-a-d
tambura Bulgaarse tambura d-g-b-e
panduri Georgische panduri a-c#-e
baglamas Griekse baglamas d-a-d
bouzouki Griekse bouzouki c-f-a-d
balalaika balalaika e-e-a

Je kunt zelf instrumenten toevoegen en veranderen in het bestand chorddiagrams.mcd (of wat je hebt ingevuld onder [Opties|Voorkeuren|Bestanden|Akkoorddiagrammen]

In het bestand worden de akkoorden genoteerd zonder enharmonische verwisseling:

C - C# - D - Eb - E - F - F# - G - G# - A - Bb - B

MusiCAD past waar nodig zelf enharmonische verwisseling toe en haalt bijvoorbeeld de greep voor D#7 op uit het Eb7-akkoord.

De 'standaard' akkoordnotatie wordt verwacht in een grepentabel.

Zie ook

De tabel

[CHORDMAP]
! chord-diagrams for string intruments - last update 20220711
!------------------------------------
! Easy guitar chords, not using barre
!------------------------------------
git-tuning=E-A-D-G-B-E
git-C=032010
git-C6=002010
git-C7=032310
git-C^=032000
git-C+=032110
git-Co=x01212
git-Cm=xx5543
git-Cm6=xx5545
git-Cm7=xx5345
git-C#=xx3121
git-C#+=x03221
git-C#7=xx3101
git-C#m=xx2120
git-C#o=xx2323
git-D=x00232
git-D+=xx4332
git-D2=x00230
git-D4=x00233
git-D5=x00235
git-D6=x00202
git-D^=x00222
git-D7=x00212
git-D9=x04230
git-Dm=x00231
git-Dm6=x00201
git-Dm7=x00211
git-Dm^7=x00221
git-Do=xx0101
git-D0=xx0111
git-D#+=xx5443
git-Eb=xx1343
git-Eb7=xx1323
git-Ebm=xx1342
git-Ebo=xx1212
git-E=022100
git-E+=xx2110
git-E6=022120
git-E7=020100
git-E9=020102
git-E^=021100
git-Em=022000
git-Em6=022020
git-Em7=020000
git-Em9=022002
git-Eo=xx2323
git-E0=xx0333
git-F=x03211
git-F6=x01231
git-F+=x03221
git-F^=xx3210
git-F7=xx1241
git-Fm=xx3111
git-Fm6=xx3131
git-Fm7=xx1111
git-Fo=xx0101
git-F#=xx4322
git-F#+=xx4332
git-F#6=xx2342
git-F#7=xx2352
git-F#m=xx4222
git-F#m6=xx4242
git-F#m7=xx4252
git-F#o=x01212
git-F#0=x02212
git-G=320003
git-G+=xx1003
git-G2=xx0233
git-G4=xx0013
git-G6=320000
git-G7=320001
git-G^=320002
git-Gm=xx0333
git-Gm6=xx0353
git-Gm7=xx3333
git-Go=xx2323
git-G#=IVxx3211
git-G#+=032110
git-G#7=IVxx1241
git-G#m=IVxx3111
git-G#o=xx0101
git-A=002220
git-A+=x03221
git-A^=002120
git-A6=002222
git-A7=002020
git-Am=002210
git-Am6=002212
git-Am7=002213
git-Am9=x32200
git-Ao=x01212
git-A0=x01213
git-Bb=xx3331
git-Bb+=xx4332
git-Bb6=xx3333
git-Bb7=xx3131
git-Bbm=xx3321
git-Bbm6=xx3323
git-Bbm7=xx3324
git-Bbo=xx2323
git-B=xx4442
git-B+=xx5443
git-B6=xx4444
git-B7=x21202
git-Bm=xx4432
git-Bm6=xx4434
git-Bm7=xx4435
git-Bo=xx0101

!-----------------------------------------------
! Advanced guitar chords using barre when needed
!-----------------------------------------------
guitar-tuning=E-A-D-G-B-E
guitar-C=332010
guitar-C4=x33011
guitar-C6=III--3333
guitar-C7=032310
guitar-C^=032000
guitar-C9=032030
guitar-Co=x01212
guitar-Cm=III--332-
guitar-Cm6=III--3323
guitar-Cm7=III--3324
guitar-Cm^=III--322-
guitar-Cm9=III-433--
guitar-C0=xx4312
guitar-C+=032110

guitar-C#=xx3121
guitar-C#4=xx4122
guitar-C#6=xx3324
guitar-C#7=xx3101
guitar-C#^=-43---
guitar-C#9=-43-4-
guitar-C#m=xx2120
guitar-C#m6=x12120
guitar-C#m7=042100
guitar-C#m^=IV--322-
guitar-C#m9=IV-433--
guitar-C#o=012020
guitar-C#0=042000
guitar-C#+=x03221

guitar-D=x00232
guitar-D2=x00230
guitar-D4=x00233
guitar-D5=x00235
guitar-D6=x00202
guitar-D^=x00222
guitar-D7=x00212
guitar-D9=x04230
guitar-Dm=x00231
guitar-Dm6=x00201
guitar-Dm7=x00211
guitar-Dm9=x00230
guitar-Dm^=x00221
guitar-Do=xx0101
guitar-D0=xx0111
guitar-D+=xx4332

guitar-Eb=x--343
guitar-Eb4=xx1344
guitar-Eb6=xx1313
guitar-Eb7=xx1323
guitar-Eb9=III-43-4-
guitar-Eb^=xx1333
guitar-Ebm=xx4342
guitar-Ebm6=xx4312
guitar-Ebm7=xx4322
guitar-Ebm9=---34-
guitar-Ebm^=xx1332
guitar-Ebo=xx1212
guitar-Eb0=xx1222
guitar-Eb+=xx5443

guitar-E=022100
guitar-E4=002200
guitar-E6=022120
guitar-E7=022130
guitar-E9=022102
guitar-E^=021100
guitar-Em=022000
guitar-Em6=022020
guitar-Em7=020000
guitar-Em9=022002
guitar-Em^=xx2443
guitar-Eo=012020
guitar-E0=012030
guitar-E+=032110

guitar-F=-332--
guitar-F4=--33--
guitar-F6=-3323-
guitar-F7=-3324-
guitar-F^=033210
guitar-F9=-332-3
guitar-Fm=-33---
guitar-Fm6=-33-3-
guitar-Fm7=-3----
guitar-Fm9=-33--3
guitar-Fm^=xx3554
guitar-Fo=xx0101
guitar-F0=xx1101
guitar-F+=x03221

guitar-F#=II-332--
guitar-F#4=II--33--
guitar-F#6=II-3323-
guitar-F#7=II-3324-
guitar-F#9=II-332-3
guitar-F#^=xx4321
guitar-F#m=II-33---
guitar-F#m6=II-33-3-
guitar-F#m7=II-33-4-
guitar-F#m9=II-33--3
guitar-F#m^=IIIxx1332
guitar-F#o=x01212
guitar-F#0=202212
guitar-F#+=xx4332

guitar-G=320003
guitar-G2=xx0233
guitar-G4=320013
guitar-G6=320000
guitar-G7=320001
guitar-G9=III-332-3
guitar-G^=320002
guitar-Gm=III-33---
guitar-Gm6=III-33-3-
guitar-Gm7=III-33-4-
guitar-Gm9=III-33--3
guitar-Gm^=IVxx1332
guitar-Go=xx2323
guitar-G0=x13323
guitar-G+=xx5443

guitar-G#=IV-332--
guitar-G#4=IV--33--
guitar-G#6=IV-3323-
guitar-G#7=IV-3-2--
guitar-G#9=IV-332-3
guitar-G#^=xx1014
guitar-G#m=IV-33---
guitar-G#m6=IV-33-3-
guitar-G#m7=IV-3----
guitar-G#m9=IV-33--3
guitar-G#m^=Vxx1332
guitar-G#o=xx0101
guitar-G#0=xx0102
guitar-G#+=032110

guitar-A=002220
guitar-A4=002230
guitar-A6=002222
guitar-A7=002223
guitar-A9=V-332-3
guitar-A^=002120
guitar-Am=002210
guitar-Am^=002110
guitar-Am6=002212
guitar-Am7=002213
guitar-Am9=V-33--3
guitar-Ao=x01212
guitar-A0=x01213
guitar-A+=x03221

guitar-Bb=--333-
guitar-Bb4=--334-
guitar-Bb6=--3333
guitar-Bb7=--3-3-
guitar-Bb9=VI-332-3
guitar-Bb^=--323-
guitar-Bbm=--332-
guitar-Bbm6=--3323
guitar-Bbm7=--3324
guitar-Bbm9=VI-33--3
guitar-Bbm^=--322-
guitar-Bbo=xx2323
guitar-Bb0=xx2324
guitar-Bb+=xx4332

guitar-B=II--333-
guitar-B4=II--334-
guitar-B6=II--3333
guitar-B7=x21202
guitar-B9=VII-332-3
guitar-B^=II--323-
guitar-Bm=II--332-
guitar-Bm6=II--3323
guitar-Bm7=II--3324
guitar-Bm9=VII-33--3
guitar-Bm^=II--322-
guitar-Bo=xx0101
guitar-B0=x00201
guitar-B+=xx5443

!----------------------------
! Ukulele chords GCEA-tuning
!----------------------------
uke-tuning=G-C-E-A
uke-C=0003
uke-C^=0002
uke-C7=0001
uke-C6=0000
uke-Cm=0333
uke-Cm6=2333
uke-Cm7=3333
uke-Co=2323
uke-C0=3323
uke-C#=1114
uke-C#^=1113
uke-C#7=1112 
uke-C#6=1111
uke-C#m=1444
uke-C#o=0101
uke-C#0=0102
uke-C#+=2110
uke-D=2220
uke-D6=2222
uke-D^=2224
uke-D7=2020
uke-Dm=2210
uke-Dm6=2212
uke-Dm7=2213
uke-Dm^=2214
uke-Do=1212
uke-D0=1213
uke-Eb=3331
uke-Eb7=3334 
uke-Eb^=3335 
uke-Ebm=3321
uke-Ebo=2323
uke-E=4442
uke-E4=2200
uke-E7=1202 
uke-Em=0432
uke-Em^=0332
uke-Em7=0232
uke-Em=0432
uke-Eo=0101
uke-E0=0102
uke-F=2010
uke-F7=2313
uke-F6=2213
uke-Fm=1013
uke-Fo=1212
uke-F0=1213
uke-F#=3121
uke-F#^=3111
uke-F#7=3101
uke-F#m=2120
uke-F#m7=2100
uke-F#o=2323
uke-F#0=3323
uke-G=0232
uke-G^=0222
uke-G6=0202
uke-G7=0212
uke-G9=0230
uke-Gm=0231
uke-Gm^=0221
uke-Gm7=0211
uke-Gm6=0201
uke-Go=0101
uke-G0=0201
uke-G#=5343
uke-G#7=1323 
uke-G#m=4342
uke-G#m7=1322
uke-G#o=1212
uke-A=2100
uke-A7=0100
uke-A6=2120
uke-A^=1100
uke-A+=2110
uke-Am=2000
uke-Am6=2020
uke-Am7=2030
uke-Ao=2323
uke-Bb=3211
uke-Bb7=3241 
uke-Bb^=3210 
uke-Bb+=3221 
uke-Bbm=3111
uke-Bbo=0101
uke-Bb0=1101
uke-B=4322
uke-B^=4321 
uke-B7=4320 
uke-B+=4332 
uke-Bm=4222
uke-Bm^=3222
uke-Bm7=2222
uke-Bm6=1222
uke-Bo=1212
uke-B0=2212

!----------------------------
! Georgian panduri chords
!----------------------------
panduri-tuning=A-C#-E
panduri-A=000
panduri-Bb=111
panduri-B=222
panduri-C=333
panduri-C#=444
panduri-D=012
panduri-Eb=123
panduri-E=234
panduri-F=345
panduri-F#=102
panduri-G=213
panduri-G#=324
panduri-A7=003
panduri-Bb7=114
panduri-B7=022
panduri-C7=133
panduri-C#7=244
panduri-D7=012
panduri-Eb7=103
panduri-E7=214
panduri-F7=325
panduri-F#7=100
panduri-G7=211
panduri-G#7=322
panduri-Am=335
panduri-Bbm=101
panduri-Bm=212
panduri-Bm7=012
panduri-Cm=323
panduri-C#m=434
panduri-Dm=011
panduri-Ebm=122
panduri-Em=233
panduri-Fm=344
panduri-F#m=002
panduri-Gm=113
panduri-G#m=224
panduri-Ao=022
panduri-Bbo=100
panduri-Bo=211
panduri-Co=322
panduri-C#o=433
panduri-Do=544
panduri-Ebo=022
panduri-Eo=133
panduri-Fo=244
panduri-F#o=355
panduri-Go=103
panduri-G#o=214

!--------------------------------
! Mandolin/Mandola chords
!--------------------------------
mandolin-tuning=G-D-A-E
mandolin-C=0230
mandolin-C7=5210
mandolin-Cm=0133
mandolin-Co=2132 
mandolin-C#=1341
mandolin-C#7=1341
mandolin-C#m=1244
mandolin-C#o=3243
mandolin-D=2002
mandolin-D7=2032
mandolin-Dm=2001
mandolin-Do=1021
mandolin-Eb=3113
mandolin-Eb7=3143
mandolin-Ebm=3112
mandolin-Ebo=2132 
mandolin-E=1220
mandolin-E7=1020
mandolin-Em=0220
mandolin-Eo=3243
mandolin-F=5301
mandolin-F7=2131
mandolin-Fm=1331
mandolin-Fo=1021
mandolin-F#=3442
mandolin-F#7=3440
mandolin-F#m=2442
mandolin-F#o=2132 
mandolin-G=0023
mandolin-G7=0021
mandolin-Gm=0013
mandolin-Go=3243
mandolin-G#=1134
mandolin-G#7=1132
mandolin-G#m=1124
mandolin-G#o=1021
mandolin-A=2240
mandolin-A7=2243
mandolin-Am=2230
mandolin-Ao=2132 
mandolin-Bb=3011
mandolin-Bb7=1011
mandolin-Bbm=3341
mandolin-Bbo=3243
mandolin-B=4122
mandolin-B7=4102
mandolin-Bm=2022
mandolin-Bo=1021

!----------------------------
! Tenor banjo chords
!----------------------------
banjo-tuning=C-G-D-A
banjo-C=0023
banjo-C7=0021
banjo-Cm=0013
banjo-Co=3243
banjo-C#=1134
banjo-C#7=1132
banjo-C#m=1124
banjo-C#o=1021
banjo-D=2240
banjo-D7=2243
banjo-Dm=2230
banjo-Do=2132 
banjo-Eb=3011
banjo-Eb7=1011
banjo-Ebm=3341
banjo-Ebo=3243
banjo-E=4122
banjo-E7=4102
banjo-Em=2022
banjo-Eo=1021
banjo-F=0230
banjo-F7=5210
banjo-Fm=0133
banjo-Fo=2132 
banjo-F#=1341
banjo-F#7=1341
banjo-F#m=1244
banjo-F#o=3243
banjo-G=2002
banjo-G7=2032
banjo-Gm=2001
banjo-Go=1021
banjo-G#=3113
banjo-G#7=3143
banjo-G#m=3112
banjo-G#o=2132 
banjo-A=1220
banjo-A7=1020
banjo-Am=0220
banjo-Ao=3243
banjo-Bb=5031
banjo-Bb7=2131
banjo-Bbm=1331
banjo-Bbo=1021
banjo-B=3242
banjo-B7=3240
banjo-Bm=2442
banjo-Bo=2132 

!----------------------------
! Greek bouzouki chords
!----------------------------
bouzouki-tuning=F-C-A-D
bouzouki-C=0232
bouzouki-C7=0212
bouzouki-Cm=0231
bouzouki-Co=0101
bouzouki-C#=1343
bouzouki-C#7=1323
bouzouki-C#m=1342
bouzouki-C#o=1212
bouzouki-D=2100
bouzouki-D7=2130
bouzouki-Dm=2000
bouzouki-Do=2323
bouzouki-Eb=3211
bouzouki-Eb7=1241
bouzouki-Ebm=3111
bouzouki-Ebo=0101
bouzouki-E=4322
bouzouki-E7=2352
bouzouki-Em=4222
bouzouki-Eo=1212
bouzouki-F=0003
bouzouki-F7=0001
bouzouki-Fm=5333
bouzouki-Fo=2323
bouzouki-F#=IV3211
bouzouki-F#7=IV1241
bouzouki-F#m=IV3111
bouzouki-F#o=0101
bouzouki-G=2220
bouzouki-G7=2020
bouzouki-Gm=2210
bouzouki-Go=1212
bouzouki-G#=3331
bouzouki-G#7=3131
bouzouki-G#m=3321
bouzouki-G#o=2323
bouzouki-A=4442
bouzouki-A7=1202
bouzouki-Am=4432
bouzouki-Ao=0101
bouzouki-Bb=2010
bouzouki-Bb7=2310
bouzouki-Bb+=2110
bouzouki-Bbo=1212
bouzouki-Bbm=5543
bouzouki-Bbm6=5545
bouzouki-B=3121
bouzouki-B7=3101
bouzouki-Bm=2120
bouzouki-Bo=2323

!----------------------------
! Bulgarian tambura chords
!----------------------------
tambura-tuning=D-G-B-E
tambura-C=2010
tambura-C7=2310
tambura-C+=2110
tambura-Co=1212
tambura-Cm=5543
tambura-Cm6=5545
tambura-C#=3121
tambura-C#7=3101
tambura-C#m=2120
tambura-C#o=2323
tambura-D=0232
tambura-D7=0212
tambura-Dm=0231
tambura-Do=0101
tambura-Eb=1343
tambura-Eb7=1323
tambura-Ebm=1342
tambura-Ebo=1212
tambura-E=2100
tambura-E7=2130
tambura-Em=2000
tambura-Eo=2323
tambura-F=3211
tambura-F7=1241
tambura-Fm=3111
tambura-Fo=0101
tambura-F#=4322
tambura-F#7=2352
tambura-F#m=4222
tambura-F#o=1212
tambura-G=0003
tambura-G7=0001
tambura-Gm=5333
tambura-Go=2323
tambura-G#=IV3211
tambura-G#7=IV1241
tambura-G#m=IV3111
tambura-G#o=0101
tambura-A=2220
tambura-A7=2020
tambura-Am=2210
tambura-Ao=1212
tambura-Bb=3331
tambura-Bb7=3131
tambura-Bbm=3321
tambura-Bbo=2323
tambura-B=4442
tambura-B7=1202
tambura-Bm=4432
tambura-Bo=0101

!----------------------------
! Greek baglamas chords
!----------------------------
baglamas-tuning=D-A-D
baglamas-C=532
baglamas-C7=512
baglamas-Cm=531
baglamas-Co=134
baglamas-C#=II421
baglamas-C#7=II401
baglamas-C#m=II420
baglamas-C#o=245
baglamas-D=004
baglamas-D7=034
baglamas-Dm=003
baglamas-Do=023
baglamas-D0=III014
baglamas-Eb=115
baglamas-Eb7=145
baglamas-Ebm=114
baglamas-Ebo=104
baglamas-E=II004
baglamas-E7=022
baglamas-E3=222
baglamas-Em=225
baglamas-Eo=215
baglamas-F=303
baglamas-Fm=III114
baglamas-F3=303
baglamas-F7=103
baglamas-Fo=023
baglamas-F#=414
baglamas-F#7=214
baglamas-F#m=404
baglamas-F#o=134
baglamas-G=025
baglamas-G7=325
baglamas-Gm=015
baglamas-Go=215
baglamas-G#=III303
baglamas-G#7=III103
baglamas-G#m=II403
baglamas-G#o=III303
baglamas-A=VII004
baglamas-Am=VII003
baglamas-A5=202
baglamas-A7=245
baglamas-Ao=104
baglamas-Bb=013
baglamas-Bbm=313
baglamas-Bbm5=313
baglamas-Bb7=011
baglamas-Bbo=215
baglamas-B=124
baglamas-B7=104
baglamas-Bm=024
baglamas-Bo=023

!----------------------------
! Simplified baglamas chords
!----------------------------
baglamas1-tuning=D-A-D
baglamas1-C=232
baglamas1-C7=212
baglamas1-Cm=131
baglamas1-Co=134
baglamas1-C#=II421
baglamas1-C#7=II401
baglamas1-C#m=II420
baglamas1-C#o=245
baglamas1-D=400
baglamas1-D7=430
baglamas1-Dm=300
baglamas1-Do=320
baglamas1-D0=III014
baglamas1-Eb=511
baglamas1-Eb7=541
baglamas1-Ebm=300
baglamas1-Ebo=104
baglamas1-E=II400
baglamas1-E7=220
baglamas1-E3=222
baglamas1-Em=522
baglamas1-Eo=215
baglamas1-F=303
baglamas1-Fm=III114
baglamas1-F3=303
baglamas1-F7=301
baglamas1-Fo=320
baglamas1-F#=414
baglamas1-F#7=412
baglamas1-F#m=404
baglamas1-F#o=431
baglamas1-G=520
baglamas1-G7=520
baglamas1-Gm=510
baglamas1-Go=512
baglamas1-G#=III303
baglamas1-G#7=III301
baglamas1-G#m=II403
baglamas1-G#o=III303
baglamas1-A=202
baglamas1-Am=202
baglamas1-A5=202
baglamas1-A7=202
baglamas1-Ao=104
baglamas1-Bb=013
baglamas1-Bbm=313
baglamas1-Bbm5=313
baglamas1-Bb7=011
baglamas1-Bbo=215
baglamas1-B=421
baglamas1-B7=401
baglamas1-Bm=420
baglamas1-Bo=320

!------------------------------
! eadg-tuned tenor banjo chords
!------------------------------
banjoeadg-tuning=E-A-D-G
banjoeadg-C=0320
banjoeadg-C6=3355
banjoeadg-C7=0323
banjoeadg-C^=0323
banjoeadg-C+=0321
banjoeadg-Co=2312
banjoeadg-Cm=3355
banjoeadg-Cm6=3355
banjoeadg-Cm7=3353
banjoeadg-C#=4431
banjoeadg-C#7=4434
banjoeadg-C#m=4421
banjoeadg-C#o=3423
banjoeadg-D=2002
banjoeadg-D6=2202
banjoeadg-D7=2302
banjoeadg-Dm=1002
banjoeadg-Dm6=1202
banjoeadg-Dm7=1302
banjoeadg-Do=4534
banjoeadg-Eb=3113
banjoeadg-Eb7=3413
banjoeadg-Ebm=2413
banjoeadg-Ebo=2312
banjoeadg-E=0221
banjoeadg-E+=0321
banjoeadg-E6=0221
banjoeadg-E7=0221
banjoeadg-E9=0201
banjoeadg-E^=0211
banjoeadg-Em=0220
banjoeadg-Em6=0220
banjoeadg-Em7=0200
banjoeadg-Em9=0220
banjoeadg-Eo=3423
banjoeadg-E0=0120
banjoeadg-F=1332
banjoeadg-F6=1312
banjoeadg-F^=0332
banjoeadg-F7=1312
banjoeadg-Fm=1331
banjoeadg-Fm6=1331
banjoeadg-Fm7=1311
banjoeadg-Fo=4534
banjoeadg-F#=2443
banjoeadg-F#6=2413
banjoeadg-F#7=2423
banjoeadg-F#m=2442
banjoeadg-F#m6=2412
banjoeadg-F#m7=2422
banjoeadg-F#o=2312
banjoeadg-F#0=2022
banjoeadg-G=3254
banjoeadg-G6=3200
banjoeadg-G7=3233
banjoeadg-Gm=3553
banjoeadg-Gm6=3553
banjoeadg-Gm7=3533
banjoeadg-Go=3423
banjoeadg-G#=IV1332
banjoeadg-G#7=IV1312
banjoeadg-G#m=IV1331
banjoeadg-G#o=4534
banjoeadg-A=0022
banjoeadg-A6=0022
banjoeadg-A7=0020
banjoeadg-Am=0022
banjoeadg-Am6=0022
banjoeadg-Am7=0022
banjoeadg-Ao=2312
banjoeadg-A0=3312
banjoeadg-Bb=1133
banjoeadg-Bb6=1133
banjoeadg-Bb7=1131
banjoeadg-Bbm=1133
banjoeadg-Bbm6=1133
banjoeadg-Bbm7=1133
banjoeadg-Bbo=3423
banjoeadg-B=2244
banjoeadg-B7=2212
banjoeadg-Bm=2244
banjoeadg-Bm6=2241
banjoeadg-Bm7=2242
banjoeadg-Bo=4534
banjoeadg-Bo=4534

!------------------------------
! balalaika chords
!------------------------------
balalaika-tuning=A-A-E
balalaika-A=054
balalaika-A7=034
balalaika-Am=053
balalaika-Ao=253
balalaika-Bb=I054
balalaika-Bbm=I053
balalaika-Bb7=145
balalaika-Bb+=II043
balalaika-Bbo=V031
balalaika-B=II054
balalaika-Bo=142
balalaika-Bm=II053
balalaika-B7=252
balalaika-C=033
balalaika-C7=III030
balalaika-Cm=III053
balalaika-C+=043
balalaika-Co=253
balalaika-C#=144
balalaika-C#7=142
balalaika-C#m=044
balalaika-C#o=031
balalaika-D=255
balalaika-D7=253
balalaika-Dm=155
balalaika-Do=142
balalaika-Eb=III033
balalaika-Eb7=III031
balalaika-Ebm=II044
balalaika-Ebo=253
balalaika-E=042
balalaika-Em=032
balalaika-Eo=031
balalaika-E7=045
balalaika-F=153
balalaika-F7=I145
balalaika-F+=154
balalaika-Fm=143
balalaika-Fo=142
balalaika-F#=II042
balalaika-F#7=021
balalaika-F#m=254
balalaika-F#o=253
balalaika-G=III042
balalaika-Gm=III032
balalaika-G7=312
balalaika-Go=031
balalaika-G#=IV042
balalaika-G#m=IV032
balalaika-G#7=423
balalaika-G#o=142