Akkoordnotatiesystemen

From MusiCAD

Afhankelijk van land, instrument en muziekstijl worden verschillende akkoordnotatiesystemen voor akkoordsymbolen gebruikt.

Akkoordsymbolen worden veel gebruikt in lichte muziek, denk aan gitaarakkoorden en keyboardakkoorden.

Hoe die akkoorden op een instrument gespeeld moeten worden is een ander verhaal (vingerzetting, akkoorddiagrammen).

MusiCAD gebruikt intern het Anglo-Amerikaanse systeem.

Hieronder vind je een tabel met een aantal gebruikelijker akkoordnotatiesystemen:

Systeem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anglo-Amerikaans C C# D Eb E F F# G G# A Bb B
NL C Cis D Es E F Fis G Gis A Bes B
DE C C# D Eb E F F G G# A B H
Accordeon c c# d eb e f f# g g# a bb b
BE / FR / ES / RU / GR / RO / HU Do Do# Re Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La Sib Si
Accordeon FR do do# re mib mi fa fa# sol sol# la sib si
Muziektheorie I I# II IIIb III IV IV# V V# VI VIIb VII

Ook voor aanduiden van mineur, majeur, vermeerderd, verminderd, halfverminderd, septiem en groot-septiem zijn verschillende - vaak conflicterende - methoden in omloop:

 • gebruik van hoofdletters voor majeur, kleine letters voor mineur;
 • mi kan zowel een akkoord als een afkorting voor mineur zijn;
 • hoofdletters voor basnoten, kleine letters voor akkoorden (accordeon);
 • maj kan zowel voor groot-septiem als voor majeur staan;
 • een - teken kan zowel voor mineur als voor verminderde akkoorden gebruikt worden;
 • een + teken kan zowel voor majeur als voor vermeerderde akkoorden gebruikt worden.

Akkoordsymbolen worden in MusiCAD omgezet naar een zo eenduidig en kort mogelijke notatie.

Bij de tekstkenmerken voor akkoordsymbolen vind je een knop '[Notatie]' waarmee je kunt kiezen hoe akkoordsymbolen geschreven moeten worden.

Verschillende akkoordnotatiesystemen

Standaardweergave is het internationaal meest gebruikte Anglo-Amerikaanse systeem (C# / Bb) met zo kort mogelijke uitbreiding (zoals + in plaats van aug of 5#)

Je kiest eerst het notatiesysteem waarna je in de rechterkolom achtereenvolgens kunt bepalen hoe de weergave wordt van:

 • verminderd
 • halfverminderd
 • vermeerderd
 • groot-sepiem
 • voorhoudingen
 • mineur
 • majeur

Als je toch nog andere akkoordsysmbolen op papier wilt krijgen dan de in MusiCAD gebruikte systemen zul je wat meer moeite moeten doen:

 • voer akkoordsymbolen volgens de door MusiCAD begrepen standaard in (als ze ook hoorbaar moeten worden);
 • zet opmaakweergave van de tekstsoort akkoordsymbolen uit;
 • zet aangepaste akkoordweergave uit (voorkom dat MusiCAD allerlei dingen met je akkoorden doet)
 • zet de symbolen die je wel zichtbaar wilt maken met een andere tekstsoort neer.

Zo kun je iedere gewenste notatie op papier krijgen.

Zie ook