Majeur

From MusiCAD

Met majeur ('opgewekt') wordt doorgaans de majeur toonladder bedoeld waarin drie mollen minder (of 3 kruisen meer) dan de gelijknamige mineur-toonsoort. De toonsoort C-majeur ofwel C groot (van grote terts) heeft 3 mollen minder dan die van C-mineur, C klein dan wel Cm.