Titelgegevens

From MusiCAD

Een aantal tekstgegevens (titel, componist enz.) van de melodie leg je hier vast; op welke plek de hier opgegeven teksten op papier komen is een ander verhaal, en regel je in [Opties|Kop en voet]. Ook de opmaak van de kopteksten regel je aldaar.

Je komt in onderstaand scherm door te klikken op de titel in het hoofdscherm, [Opties|Titels] of <F7>

titelgegevens

In te vullen teksten zijn:

Titel naam van de compositie $T
Subtitel eventuele ondertitel $S
Subtitel2 extra ondertitel $F
Componist de maker van de compositie $C
Arrangeur degene die het arrangement gemaakt heeft $A
Tekstschrijver tekstdichter van de bij de melodie genoteerde tekst $T
Copyright rechthebbende(n) van de compositie en/of tekst $R
Bron waar (van wie) komt de muziek vandaan $Z
Land uit welk land is de muziek afkomstig $H
Streek uit welke streek is de muziek afkomstig $z
Stijl stijl/genre waarin de muziek ingedeeld kan worden $Y
Modus tonaliteit of modus van het muziekstuk $m
Volgorde Afspeelvolgorde $v
Info tekst die je zelf nuttig acht (standaard zichtbaar in kop) $G
Commentaar tekst die je zelf nuttig acht (standaard niet zichtbaar). $c
Historie historische gegevens van de muziek $h
URL Universal Resource Locator - relevante plek op het web $u
Email emailadres zoals op te nemen in het bestand $e

De laatste kolom vermeldt de macro waarmee je verwijst in [Kop en voet] waar de betreffende tekst moet komen te staan.

vb: om de titel middenonderaan de pagina te krijgen vul je bij [VoettekstCenter] $T in.

Met bijvoorbeeld een opmaaksjabloon kun je nu achteraf de opmaak en plaatsing van je muziek op een standaard manier op papier krijgen. Als je niet expliciet een opmaaksjabloon gebruikt wordt de standaardopmaak van MusiCAD toegepast. De titelgegevens worden standaard op bovenstaande manier in de kop geplaatst.

Niet-blanco titelgegevens kunnen worden voorafgegaan door tekst die je opgeeft bij [Omschrijvingen], mits bij [Kop en voet|Gebruik omschrijvingen] is aangevinkt.

Zie ook

[Titels] • [Kop+Voet] • [Tekst] • [Vorm] • [Omschr.] • [Aantek.]