Diakritische tekens

From MusiCAD

Diakritische tekens in liedtekst en koppen (zoals puntjes, accenten enz. op een letter) kun je op verschillende manieren invoeren en gebruiken.

MusiCAD maakt vanaf versie 4.0 gebruik van de mogelijkheden van Unicode door alle 'vreemde' tekens (uit de tabel hierboven en talloze andere ook in andere alfabetten) te coderen in Unicode/UTF8. Knippen en plakken vanuit andere vensters is daarmee ook een heel bruikbare mogelijkheid.

Een alternatieve - veel makkelijker te onthouden - invoermanier voor vreemde tekens is door gebruik te maken van een toetsreeks zoals \:e ofwel: geef met <\>; aan dat er een toetsreeks volgt, geef met <:> aan dat er puntjes op een teken moeten komen en de derde toets <e> geeft aan dat die puntjes op de e moeten komen. Op deze manier zijn ook een groot aantal tekens in te voeren die niet in de gebruikelijke tekenset voorkomen.

' aigu/acute \'a á
` grave \`a à
: trema/diëresis/umlaut \:a ä
^ circonflex \^a â
- macron/bar \-a ā
o ring \oa å
, cedille \,a ą
u breve \ua ă
v hacek/caron \va ǎ
/ slash \/o ø
E ligatuur \EA Æ

Niet alle bijzondere tekens zijn zo te 'vangen' in een makkelijk te onthouden toetsreeks. Grieks, Cyrillisch en andere alfabetten zul je met knippen en plakken, een speciaal toetsenbord, of met een alt-toetscombinatie moeten invoeren (of je toetsenbord op grieks/cyrillisch zetten).

Hieronder zie je een overzichtje van diakrieten en hoe deze makkelijk in te voeren zijn.

diakriet1.jpg

MusiCAD slaat alle niet ascii-tekens (alles wat niet op je toetsenbord aanwezig is) uiteindelijk gecodeerd op.

Zo wordt de griekse µ -unicode teken U+03BC ofwel met Utf8: CEBC - in bestanden opgeslagen in de decimale representatie daarvan: \206\188. Het is mogelijk om dit soort tekens op zo'n manier in te voeren, maar met knippen en plakken gaat dat veel makkelijker. Om de tekens zichtbaar te laten worden moeten ze wel in het gebruikte font aanwezig zijn. Niet alle fonts ondersteunen alle unicode tekens, sommige fonts bevatten alleen de tekens uit codepagina 1252.

Veilige fonts zijn bijvoorbeeld Arial, Times New Roman, Courier New en Tahoma

Zie ook