Font

From MusiCAD

Een font is de (niet helemaal correcte) benaming voor een lettertype. Behalve de 'gewone' lettertypen zoals arial, times roman of courier zijn er ook verschillende fonts beschikbaar voor de weergave van bladmuziek.

Bij gebruik in muziek spelen een paar dingen een rol:

  • is de letter geschikt voor lopende tekst (fantasiefonts zijn daar ongeschikt voor: Comic Sans MS)
  • heeft de letter een schreef (serif) of niet (sans serif)
  • is de letter proportioneel (courier)

Muziek

  • MusiCAD Classical (de normale weergave);
  • MusiCAD Jazzy (handschrift-achtige notatie).
  • MusiCAD Rock (vettere noten).
  • MusiCAD Popular (dunnere noten).

Het font MusiCAD zonder toevoeging is het muziekfont zoals dat in MusiCAD versies voor MusiCAD 3 build 599 gebruikt werd.

Wisselen van muziekfont kan door onder vormgeving het gewenste muziekfont te kiezen.

Tekst

Zolang je geen andere alfabetten en/of exotische diakrieten gebruikt zijn er eigenlijk geen beperkingen voor wat betreft de mogelijke fonts. Als muziekbestanden op andere computers ook bruikbaar moeten zijn (en er hetzelfde uit moeten zien) kun je je beter beperken tot de lettertypen die meegeleverd worden met Windows.

lettertype-voorbeelden

Zie ook