Utf8

From MusiCAD

MusiCAD maakt vanaf versie 4.0 gebruik van de mogelijkheden van Unicode door alle 'vreemde' tekens (uit de tabel hierboven en talloze andere ook in andere alfabetten) te coderen in Unicode/UTF8. Knippen en plakken vanuit andere vensters is daarmee ook een heel bruikbare mogelijkheid.

Zie ook