Vvv tekst

From MusiCAD
Hoe kan ik liedtekst onder / boven noten zetten?
1) voer bij voorkeur eerst de hele melodie in.
2) ga met pijltjestoetsen naar de noot waar tekst bij moet komen te staan en tik <[>
3) in het nu zichtbare venster kun je de gewenste tekst tikken.
4) tik <Enter> om tekstinvoer te bevestigen.
Herhaal 2-3-4 voor iedere lettergreep. De ingevoerde tekstsoort is [Liedtekst 1]. (Voor [Liedtekst 2] had je <]> gebruikt.
Om nu alle tekst van de tekstsoort Liedtekst1 onder in plaats van boven de balk te zetten ga je naar [TekstOpmaak|LiedTekst1] en vul je -9 in bij positie (9 halve noothoogtes onder het midden van de balk.)
Ik vind het gedoe om bij iedere tekst eerst op <h>, <j> enz. te moeten tikken. Kan dat niet handiger?
Als je veel tekst achter elkaar moet invoeren kun je beter op de knoppenbalk tekstinvoermodus kiezen A. Alle tekst die je vanaf dat moment tikt komt meteen als tekst boven de noten. Als je klaar bent zet je tekstinvoermodus weer uit met A.
Wat moet ik doen om liedtekst goed bij de noten te laten passen?
mogelijkheden:
 • Vergroot de nootafstanden op een of andere manier, tekst wordt uitgelijnd bij de noten.
 • zet in [Opties|Opmaak|MinNootAfstand] en [MaxNootafstand] op 200%;
 • zet in [Opties|WijzigInstellingen] [MinNootafstand] op 5 en [MaxNootafstand] op 20 in nootbreedte-eenheden; heeft alleen effect tijdens wijzigen op de notatiebalk;
 • pas onder [TekstOpmaak] voor de gebruikte tekstsoort de tekstkenmerken aan (lettertype met dicht op elkaar staande letters, vink noot-tekstuitlijning aan, maak tekstgrootte kleiner);
 • minder maten per regel hetzij door het aantal maten per regel vast te leggen in de opmaak, hetzij door (voorwaardelijke) harde regelovergangen te gebruiken;
verdere mogelijkheden:
 • gebruik het opmaaksjabloon liedtekst
 • Als onder opmaak de instelling [Wit na tekst] groter is dan 0 worden teksten van dezelfde tekstsoort de ingestelde hoeveelheid witruimte uit elkaar geplaatst, waarbij de noten zullen opschuiven.
 • Verschuif tot slot waar nodig tekst en/of noten met <altPijltje naar links> of <altPijltje naar rechts>
Ik wil onder de melodie vijf regels tekst zetten, maar er zijn maar vier liedtekstsoorten... Is er toch een manier om meer regels te maken?
Ja, mits er geen gebruik gemaakt wordt van een aantal andere tekstsoorten zoals aanwijzingen en dynamiek kun je die tekstsoorten ook gebruiken voor liedtekst. (andersom kan natuurlijk ook; de tekstsoort liedtekst kan ook gebruikt worden voor andere zaken dan liedtekst).
Je kunt ook iedere afzonderlijke tekst op de gewenste plek schuiven. Om veel coupletteksten erbij te zetten kun je beter een tekstbestand 'inbedden'
Hoe zet ik een trema en andere accenten op letters?
Zie diakritische tekens (accent, umlaut, aigu, grave, circonflex enz.)
Hoe kan ik kopteksten uitlijnen?
In principe probeert MusiCAD dat zelf al goed te doen... Als MusiCAD er niet in slaagt de kopteksten goed op elkaar uit te lijnen, kun je in het detailmenu van de tekst die je wilt verschuiven [Opties|Kop+Voet|**|Horizontaal] aanpassen. Negatieve waarden geven een verschuiving naar links.
Hoe kan ik twee akkoordsymbolen ter lengte van een halve noot onder een hele noot zetten zodanig dat MusiCAD deze ook correct afspeelt?
Twee mogelijkheden:
 • noteer 1/1 als twee overgebonden 1/2 en noteer bij iedere 1/2 het gewenste akkoordsymbool.
 • noteer twee (verborgen) rusten van 1/2 (onzichtbaar gemaakte rusten met <x>) en hang een (volg)noot van 1/1 aan de eerste rust van 1/2. Zet vervolgens bij beide rusten het gewenste akkoordsymbool.
Kan ik een tekstblok (bijvoorbeeld volgende coupletten) na de laatste balk zetten?
Ja, dat kan door een tekstbestand in te bedden na de laatste noot: [Bewerk|Gereedschappen|Tekst|Tekstblok]
Hoe kan ik tekst voor de balk neerzetten?

Noten:

 1. Vanaf versie 4.2 wordt tekst ook buiten de marges weergegeven, en kun je marges en inspringen achterwege laten