Vvv bewerken

From MusiCAD
Is het mogelijk om 2x musicad tegelijk actief te hebben en van het ene scherm naar het andere te kopiëren? Zo ja, hoe?
Twee (of meer) keer MusiCAD openen is goed mogelijk, maar aangezien het klembord in MusiCAD niet toegankelijk is voor andere MusiCAD sessies heb je daar weinig aan. Om iets van het ene muziekstuk naar het andere te knippen en plakken kun je wel als volgt handelen:
  • Open muziekje A en kopieer of knip op de gebruikelijke wijze
  • Open muziekje B zonder MusiCAD af te sluiten en plak op de gebruikelijke wijze.
Een andere methode:
  • bewaar het te kopiëren deel als fragment en plak dat fragment weer in het andere MusiCAD-venster.
Als ik iets kopieer en daarna ergens anders wil plakken gebeurt er niet wat ik wil. De geplakte noten worden over bestaande noten heen geplakt. Wat moet ik anders doen?
Zet vooraf overschrijven/invoegen op invoegen met insert