Overschrijf-modus

From MusiCAD

Om bewerken van vooral partituren eenvoudiger te maken werkt MusiCAD standaard in de overschrijf-stand. Bij overschrijven blijft de duur van alle noten en/of rusten in een maat steeds gelijk. Alleen helemaal achteraan kun je noten toevoegen en weghalen.

Wisselen tussen overschrijven en invoegen doe je met de bijbehorende knop insert op de knoppenbalk.

Verwijderen van een noot in overschrijfmodus met <delete> of <backspace> heeft tot gevolg dat de noot vervangen wordt door een rust met dezelfde duur. Verwijderen van een rust zou betekenen dat er een tel uit de maat verdwijnt. Zeker in een partituur levert dat onoverkomelijke problemen. Het verwijderen van rusten/noten zonder dat er weer een rust voor in de plaats komt is wel mogelijk in invoegmodus; alle volgende noten schuiven dan op. Voor het correct blijven van de partituur moet je dan wel zelf zorgen door naderhand weer de benodigde duur toe te voegen.

Een kwartnoot komt in de plaats van 4 zestienden enz.

Bij overschrijven van noten in een partij houdt MusiCAD rekening met de duur van de huidige maat en de positie van de cursor in de maat.

overschijf-modus

Als de nootduur op de knoppenbalk op 1/8 staat wordt na <Enter> een 1/8 noot over de 1/2 noot heen gezet met onderstaand resultaat:

overschijf 1/2 met 1/8

Met de nootduur op 1/1 nogmaals <Enter> levert:

overschijf 1/8 met 1/1

Omdat minder dan 1/1 resteert, wordt de rest van de maat vervangen door de resterende duur (7/8).

In de overschrijf-stand zijn een aantal mogelijkheden uitgeschakeld om moeilijk oplosbare problemen te voorkomen.

In de invoeg-modus zijn al deze zaken wel mogelijk en werkt dit net zoals dat in versie 2 en eerdere builds (voor 593) van versie 3 het geval was.

Zie ook