Voorbeelden - piano

From MusiCAD

Een pianopartij is voor MusiCAD een partituur met twee balken die met een accolade verbonden zijn. Laten we eens het onderstaande stukje proberen in te voeren.

In te voeren muziek

In het stukje hierboven zit een 'gemenigheidje': een noot die gelijk begint met een rust (tweede tel van de eerste maat) maar een andere duur heeft.

Je maakt een pianopartij door bij 'nieuwe melodie' te kiezen voor [Klavier|Piano solo] (je gebruikt nu effectief het melodiesjabloon pianosolo.tmc).

keuze pianosolo melodiesjabloon

Je krijgt vervolgens op de notatiebalk iets te zien als hieronder:

notatiebalk

In de actieve partij (hier de rechterhandpartij) staat de cursor. Andere partijen zijn in laag contrast (hier lichtblauw) zichtbaar.

Het eerste dat we moeten doen is de route langs de kortste noten volgen in de rechterhandpartij, dus langs de 1/8 rust, de zestiende rust en noot G de 6 achtste noten, en tot slot de C ter lengte van een hele maat. Zie andere voorbeelden voor details.

kortste notenroute

Nu moet tegelijkertijd met de zestiende rust een G van 3/4 tel worden ingevoerd:

 • ga met de cursor naar de zestiende rust,
 • druk twee maal op <Pijltje omlaag> zodat de cursor ter hoogte van de G staat, en vervolgens op <Insert> om een extra noot in te voegen.
 • zet een begin van de overbinding met <9> (de toets waar ook het haakje-open teken op staat)
 • ga met de cursor naar de derde tel
 • verleng de ingevoegde 1/8 noot tot 1/2 met <F8><F8>
 • wijzig de overbinding naar onderlangs met <ctrl-shiftPijltje omlaag>

Nu de linkerhandpartij.

 • ga met <tab> naar de andere partij en met <Pijltje naar links><Pijltje naar links> naar het begin;
 • selecteer akkoordmodus (meer noten aan een stok) op de knoppenbalk;
 • klik vervolgens met de muis ter hoogte van de b om de eerste noot in te voeren.
 • selecteer met de de muis het hele akkoord en zet dat op het klembord copy of <ctrl-C>
 • plak de klembordinhoud in met paste
 • plak de klembordinhoud nogmaals in met <ctrl-V>
 • plak de klembordinhoud voor de derde keer in met het contextmenu (er zijn meer wegen die naar Rome leiden...)
 • ga naar de hoogste noot (b) van het laatste G7-akkoord d-f-g-b met de pijltjestoetsen <Pijltje naar rechts> en/of <Pijltje naar links> en verhoog die met <+>;
 • soortgelijk verlaag je de d naar een c
 • verdubbel de duur met van de selectie met <F8>