Begeleidingspartij

From MusiCAD

Een begeleidingspartij is een een partij die een ondersteunende functie heeft in de muziek.

MusiCAD kan je helpen om vlug begeleidingspartijen te maken, bijvoorbeeld op basis van een lead sheet.

We gaan bijvoorbeeld uit van een eenvoudig muziekje met akkoordsymbolen:

Oorspronkelijke muziek

Met [Partij|Nieuwe partij] partnew maken we daar een [onderterts] bij:

Ondertertspartij

MusiCAD houdt netjes rekening met de grondtoon van de toonladder en gebruikt bij de F een onderkwart in plaats van een terts.

Voor zo'n ondertertspartij waren de akkoordsymbolen niet eens nodig.

Voor een tubapartijtje echter wel; eerst maar weer naar [Partijen|Nieuwe partij] waar we nu kiezen voor [Baspartij]

Partijkeuze

Het resultaat staat hieronder:

Tubapartij

Hoewel het partijtje correct is kan er natuurlijk wel wat aan verbeterd worden. In de tweede maat kun je mooier de A uit het F-akkoord als basnoot nemen vanwege de Bb in de volgende maat (halve tonen trekken). Met een extra nootje in maat 7 (een B erbij op de tweede tel) en in maat 8 de C een octaaf hoger en iets dergelijks in de laatste twee maten hebben we al een heel bruikbaar partijtje.

Als het bovenstaande arrangement door trompet, klarinet en tuba gespeeld moet worden zijn we nu klaar. Als de eerste partij door een accordeon gespeeld moet gaan worden wordt het een ander verhaal. In dat geval zullen we de partijen voor de klarinet en tuba moeten omzetten (transponeren). Het makkelijkste gaat dat met een partijbewerking: zoals je die in het partijoverzicht kunt oproepen. Zowel de onderterts als de baspartij moeten nu van C naar Bes omgezet worden. Hieronder is de ondertertspartij geselecteerd (klik in de eerste grijze kolom) die nog omgezet moet worden.

Kies ]te bewerken partij

Kies bewerking: C naar Bb

Het eindresultaat ziet er dan uit als:

Eindresultaat van maken begeleidingspartijen

De partijen voor tuba en klarinet zijn staan nu uitgeschreven in G in plaats van F.

Beide partijen hebben (om goed samen te klinken) daarnaast een transpositie van -2 gekregen.