Vvv automatische partijen

From MusiCAD
Als ik een akkoord verander gebeurt er niks in de automatische begeleidingspartijen. Waarom niet?
Dat kan verschillende oorzaken hebben.
  1. alleen akkoordsymbolen in de hoofdpartij zijn verantwoordelijk voor begeleidingspartijen;
  2. als je een automatische partij bewerkt is deze niet langer 'automatisch' en zullen akkoordveranderingen geen gevolg meer hebben;
  3. alleen akkoordsymbolen die als zodanig worden ingevoerd hebben effect. Tekst die eruit ziet als een akkoordsymbool maar niet van de tekstsoort 'akkoord' is, heeft geen gevolg voor de begeleidingspartijen.
Ik heb een automatische baspartij veranderd, maar nu wil ik toch weer de automatische partij terug. Hoe?
In het partijoverzicht score verwijder je de aangepaste baspartij. Daarna vink je onder Arrangeren 'Auto baslijn' weer aan.
Hoe kan ik snel alle automatische partijen zichtbaar maken?
met de knop viewall kun je deze zichtbaar, en weer onzichtbaar maken. In het partijoverzicht alle gewenste partijen afzonderlijk al dan niet zichtbaar maken kan natuurlijk ook...
Wat is het verschil tussen de 'gewone' begeleidingspartijen en de begeleidingsarrangementen vanaf versie 4.3 ?
automatische bas- en akkoordpartijen zijn in MusiCAD 'ingebakken' rechttoe-rechtaan partijen die eigenlijk vooral bedoeld zijn om te kunnen horen of de akkoorden kloppen. Met begeleidingsarrangementen kun je ingewikkelder partijen maken op basis van bestaande of eigengemaakte patronen die meeveranderen als de akkoorden veranderd worden.