Vvv notatie

From MusiCAD
Hoe zet ik voorslagen
Met <v> in plaats van <Enter>, of gebruik het voorslagenmenu.
Hoe maak ik naslagen?
MusiCAD kent (nog) geen echte naslag die ook als naslag gespeeld word. Met een beetje trucage kun je wel een voorslag achter de noot schuiven... (<alt-Pijltje naar links>)
Vvv notatie.jpg
Hoe kan ik twee stokken aan een noot hangen?
Twee stokken aan een nootbolletje betekent twee noten met het bolletje op dezelfde plek en met de stokken in tegengestelde richting. Met <alt-E> kun je zo'n extra noot toevoegen (zie nootkenmerken)
Hoe kan ik meer noten aan een stok hangen?
Bijvoorbeeld door op de knoppenbalk de akkoordmodus aan te zetten en de volgende noten in te voeren. Zolang de akkoordknop op de knoppenbalk is ingedrukt is worden alle ingevoerde noten aan de dichtstbijzijnde stok gehangen (of gebruik <Insert> in plaats van <Enter>).
Ik wil bij herhalingen onder een "eentje" en een "tweetje" de streep doorgetrokken zien. Hoe moet dat?
De streep is maatgewijs te verlengen met <ctrl+>
Sleutelwissel (ook 8va) halverwege de maat lijkt niet goed te gaan. Wat moet ik doen om het wel te laten werken?
MusiCAD begrijpt sleutelwissels halverwege de maat niet. Als je e.e.a. toch wilt moet je een beetje 'truken':
  • aan het einde van de huidige maat een harde maatstreep zetten.
  • op de plaats waar de nieuwe sleutel moet komen eveneens een harde maatstreep noteren en maak deze onzichtbaar met <x>.
  • Nu kun je de bedoelde sleutel neerzetten, zodanig dat deze ook werkt. Denk er wel aan dat zo'n extra onzichtbare maatstreep in ALLE partijen moet staan...
Pas desgewenst ook de maatnummers aan.
Wat is het verschil tussen een (over)binding en een legato-boog of fraseringsboog?
Een overbinding loopt ALTIJD van nootbolletje naar nootbolletje, en komt bij transponeren daarom altijd op de juiste plek. Overbindingen staan in principe tussen noten van gelijke hoogte, maar kunnen in MusiCAD ook gebruikt worden tussen noten van verschillende hoogte. Overbindingen zijn gekoppeld aan de noot (zichtbaar aan ( op de statusregel.
Een legatoboog loopt van een willekeurige plek naar een volgende plek. Begin en einde in horizontale richting zijn wel gekoppeld aan de bijbehorende noten. De verticale positie wordt bepaald door de waarde van de tekstsoort [Muzikale Aanwijzingen 1] en een eventuele handmatige verschuiving.
Hoe zet ik een legatoboog boven de noten?
Selecteer met <shift-Pijltje naar links> het gedeelte waarboven de boog moet komen (selectie is nu zichtbaar in rood). Kies op de knoppenbalk het Lijnen-menu en kies daarin de legatoboog bovenlangs. De blauwe blokjes zijn de aangrijpingspunten die je naar de gewenste plek kunt verplaatsen door eerst de nootcursor op zo'n aangrijpingspunt te zetten, en vervolgens met <alt-Pijltje omhoog>,<alt-Pijltje omlaag>, <alt-Pijltje naar links> en <alt-Pijltje naar rechts> te verplaatsen.
Ik wil in een partij een paar kleine nootjes extra zetten om aan te geven wat een andere partij speelt. Kan dat?
Ja. Met <ctrl-k> of het nootkenmerkenmenu maak je een noot/rust kleiner (stichnoten/cuenotes)
In mijn partituur verschijnen aan het eind steeds een paar overbodige grijze rusten. Deze kan ik niet verwijderen. Wat moet ik nu?
Waarschijnlijk zijn er 1 of meerdere partijen in de partituur niet zichtbaar. Als de maatindeling in zo'n onzichtbare partij niet hetzelfde is, ziet MusiCAD dat de partijen niet even lang zijn en maakt ze alsnog even lang, met als gevolg dat in de wel zichtbare partijen teveel rusten worden toegevoegd. Dit gebeurt in het bijzonder bij ongelijke opmaten. Meestal verdwijnen ze na bewaren en weer opnieuw openen
Ik zie geen versieringstekens bij de noten terwijl MusiCAD ze wel laat horen en ik de corresponderende tekens wel op de statusregel zie. Hoe kan dat?
De instelling voor de grootte [Vormgeving|Ornamentatie] staat op nul, of is uitgevinkt. Zet deze aan en grootte op ca 12 om een goed leesbare grootte van versieringstekens te krijgen.
Ik wil versieringstekens altijd bij de nootbolletjes, ook als de stok omhoog staat. Hoe?
Gebruik het contextmenu bij de betreffende noot en forceer het teken bij het nootbolletje.
Ik begrijp niet goed hoe ik met het teken voor meerdere maten rust moet omgaan. Hoe zit dat nou precies?
Invoeren gaat met het rustenmenu op de knoppenbalk. Een teken voor meerdere maten rust bestaat eigenlijk uit twee delen. Allereerst het rust teken zelf. Dit is een "staccato-rust" met duur als een hele maat. Daarna komt met een speciaal type tekst het aantal maten. In partituurweergave worden multirusten volledig uitgeschreven als gewone rusten, in partijweergave als multirust. Uitgeschreven multirusten herken je aan een streepje onder de rust op de notatiebalk.