Nootkenmerkenmenu

From MusiCAD
nootkenmerken-menu

Een aantal kenmerken die gebonden zijn aan noten kun je met het nootkenmerkenmenu op de knoppenbalk aanpassen (<shift-F11>) Al deze kenmerken kun je aan en uitzetten door op het bijbehorende knopje te drukken of een sneltoets te gebruiken.. Nogmaals drukken zet het kenmerk weer 'uit'. Het gaat om de volgende zaken:

waarschuwingsteken Zet een waarschuwings- kruis, mol of herstellingsteken of maak een overbodig teken onzichtbaar <shift-w>
enhx Verander de in MusiCAD aanwezige voorkeursverhoging/verlaging bij een noot door middel van enharmonische verwisseling. Bijv.: G# wordt Ab en omgekeerd. Rusten, tekst, dynamiek, coda's enz. maak je met <x>; onzichtbaar in een partituur (nodig als je meerdere partijen in één balk wil plaatsen).
start overbinding Begin overbindingsboog <(> of <9> Overbindingen staan in principe tussen twee noten van gelijke hoogte, maar kunnen ook voor ander doeleinden gebruikt worden. Overbindingen lopen tussen twee nootbolletjes. Als de eerstvolgende noot dezelfde toonhoogte heeft dan wordt meteen daar een einde overbinding gezet. Nogmaals gebruiken verwijdert de overbinding weer.
eind overbinding Einde overbindingsboog <)> of <0>. Als de voorgaande noot dezelfde toonhoogte heeft dan wordt meteen daar een begin overbinding gezet. Nogmaals gebruiken verwijdert de overbinding weer. De stokrichting van de noot waar de overbinding eindigt bepaalt of de boog onderlangs of bovenlangs loopt. Je kunt de boogrichting overigens altijd naar wens aanpassen (zie verderop).
handmatige clustering Begin handmatige clustering <,> De volgende noten komen (indien mogelijk) onder één waardestreep. Twee clusters van twee achtsten in een 2/4 maat kun je onder één waardestreep noteren door op de laatste noot van het eerste cluster <,> te tikken. Als je merkt dat bijna alle clusters handmatig veranderd moeten worden kun je beter de maatsoort aanpassen (i.p.v. 4/8 bijv. 2+2)/8 om aan te geven dat je twee clusters per maat wilt).
ontcluster Ontkoppel een cluster van noten, noteer losse noot met vlaggetje <'>. Als er meerdere noten aan een stok hangen kun je hiermee een volgnoot losmaken van zijn voorganger, en een eigen stok geven. Meestal zul je dan ook de stokrichting moeten aanpassen.
nootflip Nootflip: zet nootbolletje aan andere (verkeerde) kant van de stok <ctrl-2> Te gebruiken als MusiCAD volgnoten over elkaar heen schrijft in akkoorden.
stichnoten Maak noot kleiner (cue-notes/stichnoten) <ctrl-k>. Hiermee kun je onder andere aangeven dat een andere partij die noten speelt, bijvoorbeeld om makkelijker te kunnen invallen.
stok omlaag Zet stokken van noot(cluster) omlaag <ctrl-Pijltje omlaag>. MusiCAD zoekt de stokrichting uit aan de hand van plaats op de notenbalk, clustering, en partij-eigenschappen. In een cluster hoeft er maar 1 noot het kenmerk 'stok-omlaag' te krijgen om alle noten onder die waardestreep omlaag te zetten.
stok omhoog Zet stokken van noot(cluster) omhoog <ctrl-Pijltje omhoog>
forceer binding omhoog Forceer overbindingsboog omhoog (in combinatie met begin/eind overbinding).
forceer binding omlaag Forceer overbindingsboog omlaag (in combinatie met begin/eind overbinding).
forceer boogweergave Forceer boogweergave onder/boven in plaats van achter/voor de noot (legato vs. overbinding)
forceer waardestreep verdeling forceer waardestreep-onderverdeling van lange nootclusters op deze plek.

Zie ook

HerhalingenmenuTrillermenuDynamiekmenuLijnenmenuMaatstreepmenuNootkenmerkenmenuRustenmenuVoorslagenmenuVoortekenmenuGereedschappenmenuKnoppenbalk-notatieknoppen.jpg
Over deze afbeelding