Clusters

From MusiCAD

Een cluster is een groep noten/rusten die door een waardestreep of trioolmarkering verbonden zijn. Maatsoort en voorafgaande noten/rusten bepalen binnen een maat welke noten in een cluster zullen komen. Waar MusiCAD een andere clustering neemt dan je graag zou willen zien, kun je zelf de clustering veranderen.

Met <,> of de knop koppel kun je volgende noten bij een cluster betrekken. Je gaat daartoe naar de plek waar het cluster uitgebreid moet worden (de laatste noot van een bestaand cluster of losse noot). Nogmaals dezelfde handeling heft het handmatige cluster weer op.

clusters koppelen

Clusters losmaken doe je met <'> of de knop losmaken uit het nootkenmerkenmenu ( bind ) van de knoppenbalk:. Je gaat daartoe met de cursor naar de plek waar een nieuw cluster moet beginnen.

clusternoten losmaken

In een cluster kunnen ook meer noten aan een stok hangen; iedere noot van een cluster kan uit een akkoord bestaan. Losmaken van de extra bolletjes van zo'n akkoord gaat eveneens met <'>. Als de nootbolletjes eenmaal een eigen stok hebben is het ook mogelijk om de stokrichting aan te passen naar behoefte.

Bij notatie van meer stemmen in 1 partij kun je gebruik maken van dubbelclusters.

Zie bij invoertaal als toetsen zoals <'> niet lijken te werken.

Zie ook