Dubbelcluster

From MusiCAD

dubbelcluster.jpg

Om een cluster van akkoorden als twee clusters te noteren (zoals op de 4e tel hierboven) moet het volgende gebeuren.

  • Hang met <insert> extra nootbolletjes (volgnoten) aan bestaande noten (kan ook middels akkoordmodus)
  • Maak de toegevoegde volgnoten los met <'>; of de knop losmaken uit het nootkenmerkenmenu (nootkenmerken ) van de knoppenbalk.
  • zet stokrichting 'verkeerd om' met <ctrl-Pijltje omhoog> en <ctrl-Pijltje omlaag>
  • Koppel de losse noten met vlaggetjes onderling weer tot een nieuw cluster met <,> of koppelclusters in het nootkenmerkenmenu.

Een heel andere manier om min of meer hetzelfde te bereiken gaat via een extra partij. Door de beide partijen (met verschillende stokrichting) in 1 balk te noteren met behulp van het partijenmenu kun je min of meer hetzelfde voor elkaar krijgen. Als (zoals in vierstemmige koormuziek in twee balken) de twee partijen zelfstandig zijn is dat waarschijnlijk ook het duidelijkst.

Zie ook