Partijoverzicht

From MusiCAD

In het partijoverzicht (te bereiken via [Partijen|Partijoverzicht], <F3> of score) staan alle beschikbare aanwezige partijen vermeld. Als je alleen de geluidsweergave (ear) wil aanpassen kan dat doorgaans makkelijker met de mixer (mixer)

partij-overzicht

In de eerste kolom staat het nummer van de partij in de partituur. Deze blijven steeds gelijk ook al veranderen de namen, of volgorde van de partijen. Hier kun je met de muis een partij naar de gewenste plek slepen.

  • Het onderstreepte nummer is de hoofdpartij die bepalend is voor akkoorden en maatstrepen.
  • Een A in deze kolom geeft aan dat de partij automatisch gegenereerd is en dus steeds automatisch aangepast zal worden als de hoofdpartij verandert.
  • Je maakt een partij actief door op eerste kolom te klikken. (of met <tab> naar de tabel te gaan en met <Enter> te selecteren)

Onder balk kun je zien en aangeven in welke volgorde de partijen in de partituur moeten komen. Een aantal partijkenmerken wordt hier ook weergeven:

  • een cijfer geeft de volgorde in de partituur weer; een niet zichtbare partij krijgt een
  • een pijltje omhoog of omlaag pijlomlaaggeeft aan dat de stokken omhoog of omlaag geforceerd zijn voor deze partij. Met <+> en <-> kun je balknummers zo aanpassen dat er meer partijen in een balk worden neergezet. Verplaatsen van partijen in de partituur gaat het eenvoudigst door deze in het partijoverzicht te slepen met de eerste kolom;
  • van partijen gemarkeerd met een s worden als solopartij weergegeven;
  • in partijen gemarkeerd met een rest worden balken die uitsluitend uit rusten bestaan weggelaten;

Onder partij zie je namen van de partijen zoals deze in de menu's en dialogen gebruikt worden.

Onder instrument staan de namen van de instrumenten waarmee de partij gespeeld zal worden. Rechtsklikken (of <F3>) geeft een lijst met mogelijke instrumenten.

Onder midi zie je het midi-kanaal dat gebruikt wordt voor weergave. Zolang er niet meer dan 16 partijen zijn kunnen deze ieder hun eigen midi-kanaal krijgen. Met <+> en <-> kun je midi-kanalen aanpassen.

Onder verstemming (ook wel transpositie) staat het aantal halve tonen dat de partij hoger of lager wordt afgespeeld dan er staat (nodig voor transponerende instrumenten zoals trompet, contrabas enz.

Onder volume geef je op hoe hard de partij afgespeeld moet worden (tussen 0 en 127). Met <+> en <-> kun je hier volumes aanpassen (zie ook dynamiek). Een met oor onhoorbaar gemaakte partij zie je onder volume gemarkeerd als musicad-onhoorbaar

Onder titel staat de beschrijving van de partij zoals die in de partituur bij de eerste regel wordt afgedrukt. De naam van de partij kan hetzelfde zijn als de partijtitel maar hoeft niet. Hoe dat gebeurt vind je onder tekstopmaak

Onder verkort staat de (verkorte) naam van de partij zoals die in de partituur bij/vooraan de overige regels kan worden afgedrukt.

Boven het partijoverzicht staat een knoppenbalk waarmee de partituurindeling aangepast kan worden.

verschuif naar beneden schuif partij naar beneden in de partituur
verschuif naar boven schuif partij naar boven in de partituur
partijen op 1 balk zet partij in voorgaande balk (en vice versa)
stokken omhoog zet stokken omhoog
stokken omlaag zet stokken omlaag
solopartij maak solopartij
tekstpartij maak tekstpartij
rustbalken laat rustbalken weg uit partituur
partijaccolade groepeer met accolade
partijgroephaak groepeer met vierkante haak
maatstreeponderbreking maatstreeponderbreking na partij
onzichtbaar maak een partij zichtbaar en weer onzichtbaar in een partituur
onhoorbaar zet partij aan- en uit voor afspelen. Maak een partij in een partituur hiermee hoorbaar of onhoorbaar zonder het volume aan te passen.
In het overzicht zijn onhoorbare partijen gemarkeerd met een doorgestreept oor.
instrument Kies een instrument voor de geselecteerde partij
verwijderen verwijder partij
bewerken bewerk partij
nieuw maak nieuwe partij

Om van een partituur alleen de gemarkeerde (laatst met <Enter> geselecteerde) partij te gebruiken kun je het veld Partituur uitvinken. In partituurweergave worden multirusten volledig uitgeschreven.

Meer details van een partij vind je onder [Gegevens]. Hier zie de gegevens van de actieve partij (die met het pijltje).

Het resultaat van bovenstaande instelling is als volgt:

  • Van de onderste partij (5e stem) wordt alleen de tekst meegenomen (hier de akkoorden)
  • De onderste drie partijen worden gegroepeerd met een groephaak waarbij balken die uit alleen rusten bestaan worden weggelaten.

Zie ook