Tekstpartij

From MusiCAD

Een tekstpartij is in MusiCAD een partij waarvan de noten niet zichtbaar zijn in de partituur, maar waarvan de tekst die in die partij is opgenomen wel weergegeven moet worden. Om in een partijuittreksel de tekst van de eerste partij bij de tweede stem weer te geven markeer je in het partijoverzicht de eerste stem als tekstpartij met de knop t

tekstpartij

Zie ook