Dynamiek

From MusiCAD

Met dynamiek wordt in weergave van muziek de verhouding in volume tussen hard en zacht gespeelde noten bedoeld. Als er grote verschillen zijn tussen de luidste en de zachtste gespeelde noot dan is er sprake van een grote dynamiek.

Uiteindelijk worden alle volumes ten behoeve van weergave door de geluidskaart uitgedrukt in getallen tussen 0 en 127. De vertaling van tekens zoals piano p en fortissimo ff leg je vast onder geluidsweergave.

Invoeren van dynamiektekens doe je met het dynamiekmenu op de knoppenbalk onder de knop mf

Afzonderlijke noten kunnen nog een sterkteteken meekrijgen: marcato (dynamiek) tenuto (-) en accent (>)

In veel muziek is het gebruikelijk om iedere eerste noot van de maat een beetje harder te spelen. Ook alle eerste noten van alle clusters krijgen een kleiner accent. Van iedere partij kun je opgeven of die automatische extra accentjes gewenst zijn door in de partijgegevens het kenmerk maataccenten af te vinken. De mate van accentuering voor eerste tel van de maat, en voor alle eerste noten van een cluster geef je op onder muziekweergave en gelden voor alle partijen tegelijkertijd. De eerste noot van de maat krijgt dus zowel extra volume wegens het eerste-noot-van-de-maat-zijn als vanwege het eerste-noot-van-het-cluster-zijn.

Geleidelijke dynamiekveranderingen kun je aangeven met crescendo en decrescendo.

De verhouding van de verschillende partijen in de partituur kun je regelen met de partijvolumes in het partijoverzicht of met de mixer.

Zie ook