Accent

From MusiCAD

Een accentteken > geeft een matig volumeaccent aan de noot waar dit bij genoteerd staat. Een kleiner volumeaccent is tenuto, een groter accent is marcato.

De mate waarin accenten tot verschillende volumes en/of duren leiden leg je voor het muziekje als geheel vast bij muziekweergave.

zie ook