Multirust

From MusiCAD

Een multirust (veelmatige rust) bestaat uit een rustteken voor een heel aantal maten: multirust met daarbij een cijfer om het aantal maten aan te geven. Iedere maat heeft de duur zoals vermeld in de maatsoort. De cijfers bij multirusten gebruiken een afzonderlijke tekstsoort. Vormgeving en positie van dat cijfer kan onder vormgeving bij rustcijfers. De automatische maatnummering wordt aangepast aan het opgegeven aantal rustmaten.

multirust in enkele partij

Let op, een multirust wordt in partituurweergave weergegeven met het juiste aantal losse maten rust. Op de notatiebalk herken je een uitgeschreven multirust aan staccatissimo tekens bij de rust, ten teken dat het geen 'gewone' rust is en een donkergrijs cijfer erboven.

multirust in partituur

Je kunt met de partijbewerking 'multirustexpansie' een eerder ingevoegde mutirust definitief vervangen door een corresponderend aantal gewone rusten.