Prima volta

From MusiCAD

Prima volta of Ima volta betekent eerste keer en geeft aan dat een te herhalen passage 'onder het eentje' gespeeld wordt, en de tweede keer (secunda volta of IIda volta ) 'onder het tweetje'.

MusiCAD prima-volta simple

Let op dat (harde) maatstrepen en prima-volta en secunda-volta tekens in alle partijen op het zelfde tijdstip in de muziek aanwezig moeten zijn (zie ook [Autocorrectie]).

Een prima-volta-teken voer je in met <alt-1>, het secunda volta-teken met <alt-2>. Met het herhalingenmenu kan dat natuurlijk ook. Prima volta staat na invoeren over de eerstvolgende maat.

Om meer maten te overbruggen gebruik je <ctrl +> (minder <ctrl ->) terwijl de cursor op de herhaling staat.[1] Om een open einde aan te geven gebruik je <x> bij het secunda volta teken.[1]

MusiCAD prima-volta-2bar

De positionering alsmede lettertype en kleur van prima volta enz. is globaal in te stellen onder [Opties|Vormgeving|Selectie]. Individuele eentjes enz. zijn net als tekst in hoogte te verschuiven. <altPijltje naar links> en <altPijltje naar rechts> maken de streep boven het 'eentje' of tweetje een nootbreedte eenheid langer/korter.

Op de statusregel van de notatiebalk zul je een 'eentje', zien als 0 *1 die je indien gewenst nog naar believen kunt aanpassen met behulp van MusiCAD-notatie. Hiermee kun je willekeurig welke tekst in plaats van een cijfer neerzetten. Als er een spatie in voorkomt moet de tekst tussen dubbele aanhalingstekens staan:

0 *"Einde oefening"

Einde oefening

Een 1-tje of 2-tje over meer maten krijgt op de statusregel <3> erbij

0 *1<3>

Zie ook

Noten:

  1. 1,0 1,1 Vanaf MusiCAD 4.2