Verschuiven

From MusiCAD

Het ding (object) waar de cursor naar wijst kun je waar nodig/mogelijk in alle richtingen verschuiven met toetscombinaties of knoppenbalkknoppen.

icon-cursorright <alt-Pijltje naar rechts> Verschuif cursorobject 1 nootbreedte-eenheid naar rechts. Dit soort verschuiving is met name bedoeld om tekst en soortgelijke objecten te verplaatsen ten opzichte van hun standaardpositie. Het (tekst)object moet wel binnen dezelfde maat blijven, om te voorkomen dat na regelafbreking het object naast het papier belandt. Toegepast op noten geeft dit het effect alsof een noot meer wit aan de voorzijde toegewezen krijgt.
icon-cursorleft <alt-Pijltje naar links> Verschuif cursorobject 1 nootbreedte-eenheid naar links. Noten naar links schuiven kan alleen als ze eerder handmatig naar rechts geschoven waren; je kunt noten hiermee niet dichter op elkaar schuiven.
icon-cursorup <alt-Pijltje omhoog> Verschuif cursorobject 1 noothoogte-eenheid naar boven.

Vergroot stoklengte als cursor op noot staat. (bijv. om waardestrepen van een nootcluster horizontaal te maken)

icon-cursordown <alt-Pijltje omlaag> Verschuif cursorobject 1 noothoogte-eenheid naar onder.

Verklein stoklengte als cursor op noot staat.

icon-moveleft.jpg <ctrl-alt-Pijltje naar links> Verplaats cursorobject 1 plaats in de melodie naar links. Hierdoor verwisselt het cursorobject van plaats met het er links naastgelegen object. Een akkoordsymbool kun je op deze manier in de melodie verplaatsen, en komt bijv. bij de vorige noot te staan, waardoor ook de automatische partijen mee veranderen. Herhaaldelijk <alt-Pijltje naar links>

gebruiken ziet er soms hetzelfde uit maar kan een ander (onbedoeld) neveneffect hebben!

icon-moveright.jpg <ctrl-alt-Pijltje naar rechts> Verplaats cursorobject 1 plaats in de melodie naar rechts.
icon-moveup.jpg <+> Verplaats object naar boven / noot verhogen met een halve toon
icon-movedown.jpg <-> Verplaats object naar beneden / noot verlagen met een halve toon
<*> Verplaats object octaaf naar boven / noot verhogen met een octaaf
</> Verplaats object octaaf naar beneden / noot verlagen met een octaaf

Het effect van zo'n verschuiving kan gevolgen hebben voor andere objecten; als je een noot naar rechts verschuift zullen gelijktijdige noten in een partituur mee verschuiven. Eventuele tekst die opgelijnd was aan de noot wordt ook mee verschoven.

In het hoofdscherm zijn de verschuifknoppen gekoppeld aan opmaaksjablonen

Een enkele keer - vooral als er meer partijen op een balk worden gezet - wil je een noot kunnen verschuiven zonder dat de gelijktijdige noot uit een andere partij mee verschuift. Daar is een nootverschuiving als nootkenmerk voor beschikbaar, vergelijkbaar met de nootflip

Zie ook