Wijzigknoppen

From MusiCAD

knoppenbalk-opmaak.jpg

Notatiebalk

Op de notatiebalk hebben de wijzigknoppen van de knoppenbalk onderstaande functie.

size-plus <ctrl +> Maak cursorobject groter. Van toepassing op tekst en crescendi en (legato) bogen.
size-minus <ctrl -> Maak cursorobject kleiner. Van toepassing op tekst en crescendi en bogen.
move-left <ctrl-altPijltje naar links> verplaats cursorobject naar links (verwissel van plaats met voorgaande)
move-right <ctrl-altPijltje naar rechts> verplaats cursorobject naar rechts (verwissel van plaats met volgende)
move-up <+> halve toon resp. eenheid omhoog
move-down <-> halve toon resp. eenheid omlaag
cursor-begin <ctrl-PageUp> ga naar vorige harde maatstreep
cursor-end <ctrl-PageDown> ga naar volgende harde maatstreep
cursor-top <shift-Tab> selecteer bovenliggende balk
cursor-bottom <Tab> selecteer onderliggende balk
cursor-left <altPijltje naar links> verschuif object 1 eenheid naar links
cursor-right <altPijltje naar rechts> verschuif object 1 eenheid naar rechts
cursor-up <altPijltje omhoog> verschuif object 1 eenheid omhoog
cursor-down <altPijltje omlaag> verschuif object 1 eenheid omlaag

Met sneltoetstoewijzing kun je andere functies toewijzing aan een knop voor gebruik op de notatiebalk.

Hoofdscherm

De wijzigknoppen zijn voor gebruik in het hoofdscherm aan opmaaksjablonen gekoppeld.

size-plus <ctrl +> verklein schaling - 5%
size-minus <ctrl -> vergroot schaling +5%
move-left <altPijltje naar links> zet noten dichter bij elkaar
move-right <altPijltje naar rechts> zet noten verder uit elkaar
move-up <altPijltje omhoog> zet regels dichter op elkaar
move-down <altPijltje omlaag> zet regels verder uit elkaar
cursor-begin <ctrl-Home> open voorgaande bestand (alfabetisch)
cursor-end <ctrl-End> open volgende bestand (alfabetisch)
cursor-top <ctrl-PageUp> selecteer voorgaande partij
cursor-bottom <ctrl-PageDown> selecteer volgende partij
cursor-left <ctrlPijltje naar links> verlaag begintempo met 5
cursor-right <ctrlPijltje naar rechts> verhoog begintempo met 5
cursor-up <ctrlPijltje omhoog> transponeer halve toon omhoog
cursor-down <ctrlPijltje omlaag> transponeer halve toon omlaag

Met rechtsklikken op een knop verschijnt een venster waarin je het gewenste opmaaksjabloon kunt kiezen.

Bij toegewezen knoppen laat een hint zien wat er aan gekoppeld is. Niet toegewezen knoppen worden grijs gemaakt.

Zie ook