Duurknoppen

From MusiCAD

knoppenbalk-duurknoppen

Met de duurknoppen op de knoppenbalk stel je de duur van de in te voeren noten in.

De eerste twee knoppen (trioolknop en punteringknop) zijn aan/uit knoppen en beïnvloeden de gekozen duur met de andere 6 knoppen.

Als een duur van een kwartnoot was gekozen, en je drukt ook de punteringsknop in, dan zal bij klikken of <Enter> een gepunteerde kwartnoot ingevoegd worden op de plek van de cursor.

Als een duur van een kwartnoot was gekozen, en je drukt ook de trioolknop in, dan zal bij klikken of <Enter> een triool-kwartnoot ingevoegd worden op de plek van de cursor . Een - per ongeluk - ingevoerde enkele trioolnoot wordt gemarkeerd met een 3-tje boven/onder de noot. een tweetal trioolnoten - die samen geen complete triool vormen - krijgen in plaats van het gebruikelijke 3-tje een dubbele punt om aan tegeven dat 'er-iets-niet-klopt' met de trioolduren.

Voor kwintolen en septolen geldt min of meer hetzelfde.

Naast de 'gewone' duurknoppen heb je duurwijzigingsknoppen om net als met de functietoetsen <F5> t/m <F8> de bestaande duur van een noot te veranderen.

duurtr <3> selecteer trioolnootduur
duurpunt <5> selecteer nootduur gepunteerd
duur1 <1> selecteer nootduur 1/1
duur2 <2> selecteer nootduur 1/2
duur4 <4> selecteer nootduur 1/4
duur8 <8> selecteer nootduur 1/8
duur16 <6> selecteer nootduur 1/16
duur32 <7> selecteer nootduur 1/32
duur2x3 <F5> maak triool (nootduur maal 2/3) - verander nootduur van bestaande noot
duur3x2 <F6> punteer (nootduur maal anderhalf )
duur1x2 <F7> halveer nootduur
duur2x1 <F8> verdubbel nootduur

Als je de control-toets ingedrukt houdt kun je met klikken op een van de 'gewone' knoppen de duur van een eerder ingevoerde noot op de aangegeven waarde zetten.

Zie ook