Septool

From MusiCAD

Een septool is een figuurtje van 7 noten in de tijd van doorgaans 3 of 4 noten.

7 (gelijkdurige) septool-noten vormen samen een septool-cluster.

Een kwart-noot kun je dus vervangen door 7 septoolnoten die eruitzien als zestienden.

Je verandert een noot in een septoolnoot (met 4/7) van de oorspronkelijke duur met <alt-7>

septolen met verschillende duur in verschillende maatssorten

Zie ook