Da Capo

From MusiCAD

Da Capo is een herhalingsconstructie die door MusiCAD herkend en gespeeld wordt. Da Capo is Italiaans voor vanaf het begin.

dacapo11.jpg

De vermelding Da Capo of D.C. komt neer op herhaal alles vanaf het begin.

Als er een fine teken voor het D.C. teken aanwezig is stopt het afspelen op die plek.

dacapoalfine1.jpg

Als na het D.C. teken nog muziek staat genoteerd wordt dat beschouwd als slotfrase (coda).

MusiCAD speelt het coda na fine, of bij gebrek daaraan na het D.C.-teken.

dacapoalcode1.jpg

Eventuele coda-tekens coda.GIF worden door MusiCAD genegeerd; alles na D.C. wordt door MusiCAD als slotfrase beschouwd, een coda.gif markeert het slot voor de lezer alleen wat duidelijker.

dacapoalfinecoda1.jpg

Vaak staat een DC aan het einde van een muziekstuk en wordt het gebruikt om alles nog een keer te laten spelen.

Eventueel kun je in plaats van fine de aanduiding al Coda coda.gif gebruiken, met een verkleind coda teken.

Als je [Opties|Muziek en MIDI|Da Capo Hoorbaar] uitzet heb je de vrije hand om afwijkende constructies te gebruiken. MusiCAD laat deze dan echter niet horen...

Het teken D.C. is in te voeren met het herhalingenmenu.

Zie ook