Begeleidingsarrangement

From MusiCAD
Hier beschreven faciliteit is mogelijk nog niet (volledig) bruikbaar...

MusiCAD kan je snel aan een begeleidingsarrangement helpen voor een melodie met akkoordsymbolen door gebruik te maken van daartoe geschikte opmaaksjablonen.

Begeleidingspatroon-rumba.png

Het hier gekozen sjabloon maakt een rumba-begeleiding bij de huidige muziek. De begeleiding kan alleen gemaakt worden als de patroonbestanden die gevraagd worden in het sjabloon ook aanwezig zijn voor de maatsoort. Het sjabloon gebruikt daarvoor het commando USEPATTERN(patroon);

Het sjabloon Patroon-Rumba.msj ziet eruit als:

melodie "#gAccomp|#patLatinRumba";
!# USEPATTERN(rumba-bas);
!# USEPATTERN(rumba-claves);
!# bAutoBass=0;
!# bAutoChords=0;

Omdat er een melodie in 4/4 geopend stond worden zijn hier twee bestanden nodig:

pat-4-4-rumba-bas.arr

met als inhoud

Pat-4-4-rumba-bas.png

en

pat-4-4-rumba-claves.arr

met als inhoud

Pat-4-4-rumba-claves.png

Beide arrangementbestanden zijn net als MusiCAD-muziek te bewerken en bestaan uit een of meer maten begeleiding.

Er worden dus op basis van de akkoorden in de huidige melodie twee partijen bijgemaakt: een rumba-baspartij en een rumba-claves-partij, waarna de 'gewone' automatische bas- en akkoordpartij weggelaten worden.

De melodietitel "#gAccomp|#patLatinRumba" bevat twee te vertalen teksten: gAccomp en patLatinRumba die uit het vertalingsbestand opgehaald worden. Teksten die niet beginnen met een # worden letterlijk gebruikt. De melodietitel wordt zichtbaar in het sjabloonoverzicht.

De tekst in de melodietitel voor de | is de naam van de groep waaronder het sjabloon te vinden ins in het sjabloonoverzicht, hier dus de vertaling van gAccomp: Begeleidingspatronen