Vvv geluid

From MusiCAD
Ik hoor niets (meer) bij afspelen!
Controleer een aantal zaken buiten MusiCAD om:
 • Staan de geluidsboxen aan (volumeknop?) en is het stekkertje op de juiste plaats aangesloten... (Natuurlijk is dit een overbodige vraag...)
 • Staat MIDI-volume goed ingesteld in het mengpaneel van Windows. De meeste (wav/mp3) muziekspelers onder Windows maken geen gebruik van de MIDI-synthesizer op de geluidskaart, notatieprogrammatuur (zoals MusiCAD) doet dat doorgaans wel. Sommige programma's zetten MIDI-geluidsvolume op nul waardoor MusiCAD monddood wordt gemaakt, terwijl wave en mp3 wel hoorbaar blijven...
 • Is de geluidskaart wel goed geïnstalleerd? Controleer daartoe of een MIDI-bestandje wel goed afspeelt in een ander programma. In de map C:\Users\NAAM\Documents\Mijn bladmuziek\Voorbeelden staan een paar voorbeelden. Gebruik de windows verkenner om de juiste plek te achterhalen (andere midi-bestandjes zijn natuurlijk ook goed). Pas als andere midi-bestanden wel hoorbaar zijn heeft het zin om naar een oorzaak binnen MusiCAD te zoeken, omdat MusiCAD gebruikt maakt van de MIDI-faciliteiten van Windows.
 • Moderne computers hebben vaak meer dan een geluidsweergavemogelijkheid (losse boxen, ingebouwde luidsprekers in de aangesloten (HDMI) schermen).
In MusiCAD moet je de volgende zaken controleren:
 • Is onder [Muziek en MIDI|MIDI|Geluid] een geschikte weergave geluidsbron geselecteerd? In de getoonde lijst zullen onder andere ook extern aan te sluiten MIDI apparaten te zien zijn. Als je geen MIDI-keyboard hebt aangesloten blijft het erg stil bij keuze van een extern aan te sluiten MIDI-apparaat... De keuze MIDI-mapper is een veilige en zal meestal wel geluid produceren.
 • Staat het basisvolume onder muziekweergave hoog genoeg? (standaard 100)
 • Als er dynamiektekens gebruikt worden staat dan het corresponderende volume onder muziekweergave hoog genoeg?
 • Staan alle partijvolumes op iets anders dan 0 (en niet anderszins onhoorbaar gemaakt)
Als het voorgaande niet werkt gebruik je de groene knop en zet alle geluidsinstellingen terug.
Ik hoor sommige partijen niet (meer) bij afspelen. Wat moet ik veranderen?
Er zijn een aantal mogelijke oorzaken:
 • Staat MIDI-balans in het mengpaneel helemaal naar links of rechts?
 • Staan het partijvolume op iets anders dan 0 (en niet anderszins onhoorbaar gemaakt)
 • Als er dynamiektekens gebruikt worden staat dan het corresponderende volume onder muziekweergave hoog genoeg?
 • Controleer bij een externe synthesizer of de MIDI kanalen goed staan. Bij sommige geluidskaart/synthesizers worden alleen de kanalen 1-10 gebruikt voor weergave. De kanalen 11-16 zijn dan buiten gebruik. Controleer bij een externe synthesizer ook of deze wel in General-MIDI-mode is gezet.
 • zit het stekkertje van de boxjes wel goed vast?
Ik krijg in een partituur met viool en piano het verkeerde geluid bij de vioolpartij (piano) terwijl ik wel een viool ingesteld heb. Wat gaat hier mis?
Waarschijnlijk hebben beide partijen hetzelfde midi-kanaal toegewezen gekregen. Als iedere partij een eigen midi-kanaal krijgt in het partituuroverzicht zal het probleem waarschijnlijk verholpen zijn.
Ik wil een stuk van de melodie hoorbaar maken. Hoe moet ik begin en einde opgeven?
Selecteer de gewenste maten als blok op de notatiebalk, Ga met <F12> terug naar het hoofdscherm en speel af. Zodra je in wijzig een pijltjestoets gebruikt is het blok gedeselecteerd. Zie voor andere mogelijkheden onder afspelen.
Hoe kan ik vanaf een partituurmarkering afspelen?
Heel simpel: tik de letter van de markering.
Ik hoor geen herhalingen, hoe kan dat?
Het aantal herhalingen mag niet op nul staan, want dan worden ook inwendige herhalingen (reprises) niet uitgevoerd. Op de notatiebalk zijn herhalingen nooit hoorbaar...
Ik hoor geen tempowisselingen, versieringen, extra MIDI events, Legato, Da Capo's enz. Hoe komt dat?
Zorg dat in het menu [muziekweergave] alle gewenste hoorbaar-opties afgevinkt zijn.
Ik wil tempowisselingen "absoluut" in kunnen voeren en genoteerd zien in plaats van relatief ten opzichte van mijn begintempo.
Dat kan. Zet het basistempo op 120, en zet vervolgens aan het begin van het stuk het gewenste tempo als tempowisseling neer. Ook alle volgende tempowisselingen kun je nu "absoluut" ingeven (Als je tijdens afspelen het tempo vervolgens verandert met <+> of <-> veranderen de tempi natuurlijk wel mee!). In de kop wil je nu waarschijnlijk geen tempo=120 meer zien, en moet je de macro [Opties|Kop+Voet|LinksMidden] die standaard op $@ staat verwijderen. Om de tempi in de melodie wel te zien moet je evt. [Opties|Tekstopmaak|TempoAanduiding] aanpassen.
Ik hoor geen Da Capo terwijl die wel genoteerd staat. Wat moet ik daaraan doen?
 • [Opties|Muziek en MIDI|Da Capo-hoorbaar] moet aan staan.
 • Let op dat in ALLE partijen op de juiste plaats de D.C, D.C, Segno, fine enz. De constructies moeten met het Coda-menu ingevoegd zijn en dus niet als gewone tekst.
 • Herhalingen moet groter dan 0 zijn
 • Op de notatiebalk zijn Da Capo's nooit hoorbaar
Hoe zet ik een partij aan/uit voor afspelen?
In [Partij|Partijoverzicht] <F3> met <spatie> in kolom volume op betreffende partij. Zie ook: [Partij|Gegevens|Hoorbaar]
Slagwerknotatie klinkt niet zoals ik dat bedoel; ik hoor de verkeerde slagwerkinstrumenten. Hoe kan ik daar iets aan doen?
Slagwerk (drum)notatie in MusiCAD gaat uit van een "standaard"-notatie waarin posities op de notenbalk toegekend worden aan een bepaald slagwerkgeluid. Dit kun je zelf regelen in een .MIN bestand in de sectie [DRUMS]. Hiermee maak je aan MusiCAD kenbaar welke noot in wat voor notatie welk geluid moet geven bij weergave. Zie STANDARD.MIN voor meer info. Het muziekje _drums.mc geeft een gebruiksvoorbeeld. Met [Opties|MIDI-instelling|PercussieNotatie] kun je de vertaling aan- en uitzetten.
Slagwerknotatie klinkt alsof er piano gespeeld wordt. Doe ik iets fout?
Slagwerk wordt in MusiCAD standaard afgespeeld op MIDI-kanaal 10. Als je slagwerkpartij om de een of andere reden geen gebruik maakt van kanaal 10, zul je een melodie-instrument in plaats van slagwerk horen. Als je (externe, niet-General-MIDI compatibele) synthesizer iets anders verwacht moet je het MIDI-kanaal van je drumpartij aanpassen.
Ik wil gebruik kunnen maken van een andere dan de standaard drumset. Hoe?
Kies in een slagwerkpartij als instrument de gewenste drumset (bijv. Jazz). De snaredrum krijgt dan het geluid van brushes. De "standaard slagwerknotatie" is afhankelijk van de drumset, en moet je voor SFX expliciet kiezen: [Opties|Voorkeuren|Bestanden|MIDI-tabel]=SFX
Hier kun je (o.a) rijdende treinen en blaffende honden vinden. De geluidskaart moet de GS-drumsets wel geladen hebben. Zie daarvoor de handleiding van de geluidskaart.
De instrumentselectie piano klinkt niet erg piano-achtig op mijn geluidskaart. Waar ligt dat aan?
De aanduiding 'piano' bij instrumentselectie is in feite alleen maar een vertaling van een MIDI-instrument nummer. Hoe het geluid klinkt is afhankelijk van de synthesizer of MIDI-klavier. Een geluidskaart met een (grote) wavetable zal i.h.a. het beste klinken. Sommige instrumenten (viool o.a.) zijn door de meeste (goedkopere) synthesizers vrijwel niet behoorlijk te imiteren. (Toch maar zelf viool leren spelen...)
Bij afspelen op de notatiebalk met verschijnt een Segno-teken ipv. geluid. Wat is hier aan de hand?
Met <s> kun je afspelen, met <shift-s> verschijnt een Segno-teken. Waarschijnlijk staat <CAPS-LOCK> aan...
Ik wil graag een paar tellen vooraf om mee te kunnen spelen. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
Het eenvoudigst kun je bij [Opties|Muziekweergave] onder intro-tellen opgeven hoeveel tikken vooraf je wilt hebben. Ten tweede kun je met een intro-teken opgeven welke (meestal de laatste paar) maten je als intro wilt laten spelen. Een alternatief is natuurlijk om de gewenste intro vooraf uit te schrijven.
Ik wil 'echter' geluid. Kan dat?
Geluidskwaliteit begint bij de bron. Hoe beter je geluidsbron hoe beter het resultaat kan zijn. De gebruikte synthesizer is bepalend voor wat er mogelijk is. Een synthesizer met opgenomen geluid (wave-table) zal doorgaans het beste geluid geven. Wave-tables worden veelal ondergebracht in een soundfont. Hoe meer samples (en daarmee hoe groter) het soundfont hoe beter het geluid kan zijn. Kan. Slecht opgenomen geluidssamples hoe groot ook leveren slecht geluid. Om soundfonts te kunnen gebruiken moet er een geschikt programma geïnstalleerd zijn; VirtualMidiSynth en FluidSynth en Timidity kunnen hier bij van dienst zijn.