Midi instellingen

From MusiCAD

muziekweergave-midi.jpg

Geluid
Afhankelijk van de in de PC aanwezige geluidskaart kun je hier kiezen welke geluidsweergave-mogelijkheid je wilt gebruiken. Veel geluidskaarten leveren een heel scala aan mogelijkheden. Het belangrijkste onderscheid betreft extern/intern. Meestal slaat de term MIDI-out in de bij geluid getoonde lijst op een extern aan te sluiten keyboard. Als je niet weet wat je moet kiezen is de MIDI-mapper waarschijnlijk de verstandigste keuze.
Klavier
Eveneens afhankelijk van je geluidskaart kun je hier opgeven of, en zo ja welk MIDI-invoer-klavier je wilt gebruiken. Zolang MusiCAD actief is kun je op een aangesloten MIDI-klavier ook spelen, waarbij het geluid (ook) via de ingestelde geluidsweergave te horen valt.
verhoog in/uit
Hiermee kun je je klavier zodanig instellen dat het een aantal halve noten hoger of lager opneemt/afspeelt dan de standaard instelling (ook voor MIDI-import).
Fijnstemming
Met fijnstemming kun je de geluidsweergave afstemmen op bijvoorbeeld een anders gestemd instrument.
MIDI-echo
Sommige MIDI-interface/klavier combinaties brengen iedere noot tweemaal ten gehore. In dat geval kan [..|Midi-Echo] op 'uit' zetten soelaas bieden.
MIDI-tekst
Bij het exporteren van midi-bestanden kunnen tekst en akkoorden indien gewenst/nodig in het midi-bestand opgenomen worden.
MIDI-level
Bij geluidsweergave en midi export kun je kiezen voor een drietal conventies:
0
GM General MIDI.
1
Basic - alleen kanalen 11-16 met drums op 16 (ongebruikelijk),
2
Extended. extended gebruikt 1-10 met drums op 10, en GM gebruikt alle 16 kanalen met drums te kiezen als [percussie-kanaal].
MIDI-volume
Volume bij inspelen met MIDI-klavier
MC PercussieNotatie
Voor slagwerkpartijen die op 5-lijnige balk geschreven worden heeft MusiCAD een standaard percussienotatie ieder slagwerkinstrument krijgt hiermee een eigen plek op de notenbalk, met bijbehorende nootvorm: een bolletje (vellen), een kruis (bekkens), kruis met cirkel, schuine streep, ruit en open ruit. Zie _drums.mc voor een voorbeeld. Voor de meeste geluidskaarten en synthesizers kan het percussiekanaal op 10 staan. Op dit kanaal heeft iedere noot een ander slagwerkinstrument.
Percussie-drumset
De te gebruiken drumset stel je hier in. Standaard is dat 0
Geluid zonder focus
Sta toe dat MusiCAD geluid kan afspelen terwijl een ander programma 'focus' heeft.
Volgen melodie
Bij afspelen volgt de cursor de gespeelde noten tenzij je dit hier uitzet.
MIDI-Metronoom
Bij live inspelen kan een metronoom meelopen
Volume
Gebruikte volume van de MIDI-metronoon (0-127, standaard 100):
Beat
Gewenste percussie-instrument voor de eerste tel van iedere maat
Afterbeat
Percussie-instrument voor overige tellen.

Bij importeren en inspelen van MIDI-bestanden kan het zijn dat je niet alle MIDI-kanalen wilt gebruiken.

Door MIDI-kanalen te filteren kun je die kanalen die niet nodig hebt uitzetten.

Als je bijvoorbeeld kanaal 10 uitzet zul je geen slagwerk meer te zien krijgen bij importeren van MIDI-bestanden.

Zie ook