Percussienotatie

From MusiCAD

Percussienotatie geeft alle percussiegeluiden een eigen plek en uiterlijk op de notenbalk (die uit 1 of meer lijnen kan bestaan). De in MusiCAD gebezigde notatie voor slagwerk/drums/percussie is een uitbreiding op de notatie zoals die gangbaar is voor een drumstel ('standaard' drumnotatie)

Mogelijkheden voor uiterlijk van een percussienoot zijn:

nootvorm

Bij het maken van een percussiepartij op een enkellijnige balk zorg je met transpositie ervoor dat de noot ook goed klinkt op de geluidskaart. Met kiezen van een instrument in het partijoverzicht zorg je automatisch daarvoor.

In het trillermenu kun je steeds voor iedere noot bepalen hoe deze eruit komt te zien. Standaard is dat een gewoon nootbolletje. Vorm, plaats op de notenbalk en het instrumentbestand bepalen samen hoe de noot vervolgens zal klinken.

Kies als sleutels de percussiesleutel voor percussienotatie.

musicad-percussienotatie

sneltoets teken naam
<ctrl-alt-1> roll1.jpg enkele roffel
<ctrl-alt-2> roll2.jpg dubbele roffel
<ctrl-alt-3> roll3.jpg driedubbele roffel, tremolo
<alt-shift-f> flageoletclosed.jpg flageolet (klank)
<ctrl-shift-f> flageoletopen.jpg flageolet (speelwijze)
<shift-x> drumx.jpg slagwerkteken
<shift-y> drumc.jpg bekkenslag
<shift-z> drumx2.jpg slagwerkteken

In een instrumentbestand kun je je vastleggen welk instrument gespeeld moet worden bij een gegeven noot

Alle percussiepartijen moeten midi-kanaal 10 gebruiken om als percussie-instrument hoorbaar te worden.

Met de keuze voor een drumset kun je de klankkleur van de percussiegeluiden aanpassen.

Zie ook