Midi-export

From MusiCAD

Exporteren van muziek als MIDI-bestand gaat met [Bestand|Export] en keuze voor MIDI-bestand. MIDI-bestanden hebben als voordeel dat ze doorgaans klein zijn (grootteorde kilobytes) en op vrijwel iedere computer af te spelen zijn.

Alle partijen die in het partijoverzicht als hoorbaar staan vermeld zullen bij MIDI-export worden opgenomen in het MIDI-bestand.

Als onder [Opties|MIDI-instelling|MIDI-tekst] geselecteerd is dan worden akkoordsymbolen en andere teksten in de muziek opgenomen in het resulterende MIDI-bestand.

Hoe een midi-bestand klinkt bij afspelen is onvoorspelbaar want volledig afhankelijk van de bij afspelen gebruikte midi-synthesizer.

Zie ook