Wav

From MusiCAD
(Redirected from Fluidsynth)

Een wav-bestand is een (ongecomprimeerd) audio-bestand waarin geen informatie meer is opgeslagen over instrument, speelwijze, enz. Bij exporteren van een wav-bestand slaat MusiCAD eerst het bij de muziek behorende midi-bestand op volgens het partijoverzicht (onhoorbare partijen worden weggelaten).

Om van het midi-bestand vervolgens een wav-bestand te maken is een plugin nodig: MID2WAV.plugin. Pas als de plugin gevonden wordt en goed geconfigureerd is dan zal de mogelijkheid om wav-bestanden op te slaan in het menu [Bestand|Export] zichtbaar worden.

De MID2WAV.plugin gebruikt een - los te installeren - programma dat met de informatie uit het midi-bestand een wav-bestand genereert.

wildmidi

Een (open source) programma dat hiervoor gebruikt kan worden is wildmidi. Behalve het gebruikte midi-conversieprogramma is voor de software synthesizer WildMIDI ook een verzameling geluiden nodig, bijvoorbeeld freepats

WildMIDI
https://github.com/Mindwerks/wildmidi/releases/download/wildmidi-0.4.5/wildmidi-0.4.5-win64.zip

Twee bestanden hierin wildmidi.exe en libWildMidi.dll zijn nodig.

freepats
https://github.com/feross/freepats/archive/refs/heads/master.zip

Het resultaat kan in C:\ProgramData\FreePats gezet worden.

In patches.cfg moet de verwijzing naar C:\ProgramData\FreePats komen.

Gebruik (commandoregel)

wildmidi -o SOMEFILE.wav -c patches.cfg SOMEFILE.mid 

Het bestand MID2WAV.plugin voor gebruik met wildmidi wordt:

MID2WAV
Convert midi to wav
wildmidi.exe
-o $(OUT) -c patches.cfg $(IN)

fluidsynth

Een andere mogelijkheid is fluidsynth als conversieprogramma.

Download fluidsynth:

https://github.com/FluidSynth/fluidsynth/releases/tag/v2.3.2

Om met fluidsynth midi om te zetten naar wave is een zogeheten 'soundfont' benodigd, een (groot) bestand waar alle geluiden in opgeslagen zijn.

fluidsynth -T wav -O s16 somesoundfont.sf2 SOMEFILE.mid

Het bestand MID2WAV.plugin wordt dan:

MID2WAV
Convert midi to wav
fluidsynth.exe
-T wav -O s16 \padnaarfont\somesoundfont.sf2 "$(IN)"

zie ook

Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0