Plugin

From MusiCAD
(Redirected from Plugins)

MusiCAD kan gebruik maken van een aantal 'plugins', externe programma's die een specifieke taak uitvoeren met betrekking tot het omzetten van het ene bestandstype in het andere.

Vooralsnog worden deze externe programma's niet allemaal meegeleverd maar moet je die (mid2wav en mid2mp3) zelf installeren. Om de plugin te laten werken op je computer moet het bijbehorende plugin-bestand van de juiste informatie zijn voorzien.

De volgende plugins zijn mogelijk:

Zo'n plugin bestand bestaat uit een paar regels platte tekst:

 naam van de plugin
 beschrijving (hint)
 programmanaam
 commandoregelopties
 mapnaam (optioneel)

De inhoud van het plugin bestand xml2abc.plugin luidt bijvoorbeeld:

 XML2ABC
 Convert MusicXML to abc
 $(EXEDIR)xml\xml2abc.exe
 -o "$(OUTDIR)" "$(IN)"

In de meegeleverde voorbeeldplugin-bestanden zie je waar de externe programma's verondersteld worden. Voor de xml-programma's is dat de map xml in de ap waar MusiCAD geïnstalleerd is: $(EXEDIR)