Gif-bestanden

From MusiCAD

GIF-bestanden zijn afbeeldingen in het Graphics Interchange Format.

MusiCAD kan gif-bestanden gebruiken in kop- en voetteksten, maar ook als in te voegen plaatje bij de notenbalk.

Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0