Midi-kanalen

From MusiCAD

Over een MIDI-kabel kunnen gegevens voor maximaal 16 verschillende 'spelers' getransporteerd worden. Iedere 'speler' krijgt daartoe een eigen MIDI kanaal toegewezen. Over ieder kanaal kan behalve informatie over de te spelen noten ook informatie over volume, te gebruiken instrument, en allerlei extra informatie over de wijze van spelen meegestuurd worden. Ook de interne synthesizer van geluidskaarten gebruikt midi-kanalen op dezelfde wijze.

Per midi-kanaal kun je instrument, volume en eventuele eigenschappen als galm instellen zolang iedere partij zijn eigen midi-kanaal heeft ingesteld in het partijoverzicht.

Het MIDI-kanaal waarover slagwerk/percussie beluisterd kan worden is vastgelegd op kanaal 10 (eigenlijk 9 als je zoals computers doen bij nul begint te tellen).