Liedtekst

From MusiCAD

Met liedtekst wordt in MusiCAD de tekst bedoeld die bij (onder/boven) de noten wordt gezet.

Bij het invoeren van liedtekst zul je in het algemeen iedere lettergreep afzonderlijk invoeren terwijl de cursor op de noot staat waar de lettergreep bij gezongen moet worden. Je zorgt er zo voor dat de tekst bij de noot blijft, ongeacht waar die noot op het papier belandt.

liedtekst 1 t/m 4

MusiCAD houdt er verschillende soorten tekst op na. Als je hier op de bedoelde manier gebruik van maakt is het eenvoudig om achteraf een tekstsoort aan te passen qua positie, grootte, font en kleur. Zo kun je voor coupletten en refrein verschillende tekstsoorten gebruiken.

Losse woordjes/lettergrepen voer je in met:

<[> Liedtekst 1
<]> Liedtekst 2
<{> Liedtekst 3
<}> Liedtekst 4

Naderhand kun je dan indien gewenst eenvoudig alle liedtekst juist boven de noten zetten in plaats van eronder. Opmaaksjablonen kunnen je hierbij van dienst zijn.

Als je meer tekst achter elkaar wilt invoeren gebruik je tekstinvoermodus A.

Behalve tekst die je bij noten neerzet, kun je ook liedtekst als 'tekstblokje' opnemen (bijv. na de laatste noten). Zie hiervoor tekstbestanden. Hierin kun je ook weer akkoordsymbolen gebruiken die afzonderlijk worden gepositioneerd (coupletakkoordsymbolen).

Tekst die als liedtekst ingevoerd is heeft verder geen enkel gevolg voor de verdere geluidsweergave van je muziek.

Bij invoeren van liedtekst van één soort houdt MusiCAD rekening met de breedte van de tekst; na iedere tekst wordt witruimte gereserveerd en een volgende tekst heeft tot gevolg dat de bijbehorende noten naar rechts worden opgeschoven; De hoeveelheid wit na iedere tekst kun je opgeven onder [Opmaak|Wit na tekst]

Zie ook