Opmaaksjablonen maken

From MusiCAD

Behalve dat je meegeleverde opmaaksjablonen kunt gebruiken kun je ook eigen opmaaksjablonen maken.

De opmaak van een muziekstuk kun je bewaren als opmaaksjabloon: [Bestand|Opslaan als|Opmaaksjabloon]

Tekstweergave van opmaaksjablonen

Opmaaksjablonen bevatten gewoon leesbare tekst (zoals alle MusiCAD bestanden) en je kunt deze dus ook in een gewone teksteditor (zoals notepad) bewerken. Binnen MusiCAD kan dat ook door op het edit knopje te drukken in de opmaaksjabloon dialoog of door het sjabloonbestand te openen. De tekst ziet er bijvoorbeeld uit als:

melodie "#gLayout|#layoutMyTemplate";
!# iMinDX=2;iMaxDX=16;iHeaderSize=23;iLineSpacing=0;iNBarsPerLine=4;
!# iStaffDist=0;iHdrDist=0;iResizeOrphanPct=21;iScaleHorizontal=85;
!# iScaleVertical=85;iPageLeft=15;iPageTop=10;iPageRight=15;iTempo=90;
!# bAutoBass=0;bAutoChords=0;fSelection=(Size=5, Y=7);fInfo=(Name=Arial);
!# fInfo3=(Name=Lucida Bright, Size=11, Style=fsBold, Color=clRed, Y=7);
!# fChords=(Size=14, Style=fsNarrow, Y=-12);

Hier staan alle stijleigenschappen van het huidige muziekje voor zover die afwijken van de 'standaard'.

In iedere melodie staat de opmaak van de hele melodie op dezelfde manier bovenaan.

Evenals de instellingen van MusiCAD zelf worden deze opgeslagen in de vorm:

eigenschap=waarde;

Bijvoorbeeld voor de balkafstand: iStaffDist=0; ofwel geen extra balk afstand (standaard is 2 )

fInfo3=(Name=Lucida Bright, Size=11, Style=fsBold, Color=clRed, Y=7);

ofwel alle muzikale informatieteksten krijgen opmaak zoals beschreven (kleur is rood enz.)

Regels die beginnen met !# worden door MusiCAD geïnterpreteerd voor instructies. Regels die met een uitroepteken beginnen, maar niet meteen daarna een # worden beschouwd als commentaar.

Taalonafhankelijke sjablonen

melodie "#gLayout|#layoutMyTemplate";

De gebruikte melodietitel bestaat uit twee delen gescheiden door een | teken. Als deze beginnen met een #-teken wordt de vertaling gezocht in het toepasselijke vertalingsbestanden en.translate, de.translate resp nl.translate in de sjabloonmap.

Sjabloon-icon

Aan een opmaaksjabloon kun je een icon toewijzen uit de beschikbare lijst met rechtsklikken op de naam van het sjabloon in het sjabloonoverzicht.

Speciale constructies

In opmaaksjablonen kunnen een paar bijzondere constructies voorkomen die niet in melodiebestanden gebruikt worden:

iScaleHorizontal=*+5

De vermelding *+5 betekent 5% erbij voor de betreffende parameter (horizontale schaling)

iScaleHorizontal=*-5

De vermelding *-5 betekent 5% eraf voor de betreffende parameter

fInfo1=*(Name=Comic Sans);

Wijzig in de tekstsoort 'Info1' alleen het te gebruiken font (laat grootte, kleur enz. zoals ze zijn). Als het sterretje wordt weggelaten worden alle ontbrekende lettersoortgegevens op overerven gezet; alle tekst die met de tekstsoort Info wordt weergegeven krijgt grootte, kleur enz. van de oudertekstsoort.

fChords=*+1;

De vermelding *+1 bij tekstsoorten maakt de betreffende letter groter

fChords=*-1

De vermelding *-1 bij tekstsoorten maakt de betreffende letter kleiner

fChords=*1;

De vermelding *1 bij tekstsoorten staat voor zichtbaar dan wel onzichtbaar maken. Heel nuttig om middels een sjabloon bijvoorbeeld akkoordsymbolen te onderdrukken of juist zichtbaar te maken.

Parameters die normaliter alleen van toepassing zijn op partijen stellen - wanneer ze in een sjabloon gebruikt worden - voor alle partijen de betreffende eigenschap in.

Sjabloonfuncties

Behalve 'gewone' instellingen zoals die in een melodiebestand gebruikt worden en de speciale sjabloonconstructies hierboven, bestaan nog ook sjabloonfuncties waarmee bijvoorbeeld partijbewerkingen uitgevoerd kunnen worden of opmaak onder bepaalde voorwaarden aangepast kan worden. Ook begeleidingspartijen en -arrangementen kunnen met sjabloonfuncties gerealiseerd worden.

Het sjabloon voor voorkeuropmaak heeft als inhoud:

melodie "#gLayout|#layoutPref|231";
!# iLineFillPct=50;
!# SET( fChords, *(Color=clNavy) );
!# SET( fHL3, *(Visible=0) );
!# SET( iBarNumbering, -1 );
!# USETEMPLATE( mc-fontclassic );
!# USETEMPLATE( mc-marginssmall );